Konkurs – wygraj zestaw Feel Harmony!

Wygraj zestaw feel harmony! 🔥 R├│wnowaga, harmonia, cisza i odpr─Ö┼╝enieÔÇŽ 🥰 Czy to nie to w┼éa┼Ťnie kojarzy si─Ö z idealn─ů piel─Ögnacj─ů? 🙃

Zdrad┼║ nam sw├│j spos├│b na perfekcyjn─ů rutyn─Ö pi─Ökna i wygraj 1 z 5 zestaw├│w kosmetyk├│w! W komentarzu pod postem na Instagramie [klik] lub Facebooku [klik] , kr├│tko – w max. 3 zdaniach –

➡ Opisz sw├│j spos├│b na harmonijn─ů piel─Ögnacj─Ö!

Jak j─ů osi─ůgasz? Czego nie mo┼╝e w niej zabrakn─ů─ç? 😍 Na Wasze odpowiedzi czekamy do p├│┼énocy 24.10 🧡Powodzenia! 🤗

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu i fundatorem nagr├│d jest marka Your Natural Side, adres e-mail marketing@yournaturalside.eu.

Konkurs organizowany jest za po┼Ťrednictwem serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e Konkurs nie jest w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, zarz─ůdzany ani powi─ůzany z podmiotami b─Öd─ůcymi w┼éa┼Ťcicielami serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Serwisy te nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje zwi─ůzane z Konkursem powinny by─ç kierowane do Organizatora, a w ┼╝adnym wypadku do w┼éa┼Ťciciela czy administratora serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Powy┼╝sze zwolnienie z odpowiedzialno┼Ťci nie wp┼éywa na odpowiedzialno┼Ť─ç Organizatora wobec uczestnika konkursu w zwi─ůzku z jego udzia┼éem w Konkursie.

Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICY KONKURSU

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

W Konkursie mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, kt├│ra:

a) zapozna┼éa si─Ö z niniejszym Regulaminem i zaakceptowa┼éa jego tre┼Ť─ç i wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zg┼éoszenie udzia┼éu w Konkursie,

b) posiada pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych,

c) posiada adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiada konto w serwisie Instagram/Facebook,

e) wykona Zadanie Konkursowe.

Uczestnik posiadaj─ůcy konta w obydwu serwisach, mo┼╝e zamie┼Ťci─ç wy┼é─ůcznie 1 odpowied┼║ konkursow─ů – pod jednym postem ÔÇô w serwisie Instagram lub Facebook. 

Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki i zasady, na jakich odbywa si─Ö Konkurs, w tym r├│wnie┼╝ warunki i zasady wy┼éaniania zwyci─Özc├│w. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ, informuje si─Ö, ┼╝e:

Administratorem danych osobowych uczestnik├│w (imi─Ö, nazwisko) oraz zwyci─Özc├│w (imi─Ö, nazwisko, adres, nr telefonu/e-mail) jest marka Your Natural Side. Kontakt z Organizatorem jest mo┼╝liwy poprzez adres e-mail: marketing@yournaturalside.eu.

Dane przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie w celach konkursowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO ÔÇô realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä.

Dane osobowe Uczestnik├│w b─Öd─ů przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezb─Ödnym do przeprowadzenia Konkursu, wy┼éonienia zwyci─Özc├│w, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku laureat├│w – r├│wnie┼╝ powiadomienia o przyznaniu Nagrody i jej wydania.

Dane przechowywane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny do realizacji wy┼╝ej okre┼Ťlonych cel├│w, w tym r├│wnie┼╝ obowi─ůzku archiwizacyjnego wynikaj─ůcego z przepis├│w prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne do wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie i otrzymania nagrody. Dane osobowe zwyci─Özc├│w zostan─ů udost─Öpnione firmie kurierskiej w celu dostarczenia nagr├│d do zwyci─Özc├│w.

Organizator realizuje prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, tj. dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Ka┼╝demu kogo dane s─ů przetwarzane przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa:

┬Ě        1. prawo dost─Öpu przys┼éuguj─ůce osobie, kt├│rej dane dotycz─ů (na podstawie art. 15 RODO),

┬Ě        2. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),

┬Ě        3. prawo do usuni─Öcia danych (ÔÇ×prawo do bycia zapomnianymÔÇŁ) (na podstawie art. 17 RODO)

┬Ě        4. prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO)

┬Ě        5. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO)

┬Ě        6. prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofn─ů─ç zgod─Ö, w ka┼╝dym czasie, a wycofanie zgody nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofni─Öcie zgody wymaga zg┼éoszenia elektronicznego na adres e-mail marketing@yournaturalside.eu.

Uczestnikom przys┼éuguje prawo do cofni─Öcia wcze┼Ťniej wyra┼╝onej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç przetwarzania, kt├│rego dokonano na jej podstawie przed cofni─Öciem zgody.

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

3. WYKONANIE ZADANIA KONKURSOWEGO

Wykonanie zadania konkursowego jest r├│wnoznaczne z wcze┼Ťniejszym zapoznaniem si─Ö i akceptacj─ů regulaminu konkursu i wyra┼╝eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez mark─Ö Your Natural Side w celach konkursowych.

Uczestnik, wykonuj─ůc zadanie konkursowe, wyra┼╝a zgod─Ö na ÔÇô w przypadku wygranej ÔÇô opublikowanie swoich danych (imi─Ö, nazwisko/nazwa profilu) w po┼Ťcie z og┼éoszeniem zwyci─Özc├│w.

W Konkursie mo┼╝na bra─ç udzia┼é wy┼é─ůcznie osobi┼Ťcie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zg┼éosze┼ä konkursowych w imieniu os├│b trzecich. Osoba, kt├│ra przyst─ůpi┼éa do Konkursu (zwana ÔÇ×UczestnikiemÔÇŁ), jest zwi─ůzana warunkami niniejszego Regulaminu.

Uczestnik zapewnia, ┼╝e wykonane Zadanie Konkursowe nie b─Ödzie narusza─ç jakichkolwiek praw lub d├│br Organizatora, os├│b i podmiot├│w trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci ich praw autorskich maj─ůtkowych i osobistych oraz d├│br osobistych.

Uczestnik o┼Ťwiadcza, i┼╝ przys┼éuguje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wy┼é─ůczne i nieograniczone prawa autorskie oraz ┼╝e wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obci─ů┼╝one ┼╝adnymi prawami os├│b trzecich, a praca nie by┼éa wcze┼Ťniej publikowana.

Na podstawie art. 921 ┬ž 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwil─ů wydania Nagrody – nabycia niewy┼é─ůcznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ogranicze┼ä czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwyci─Özca) udziela Organizatorowi niewy┼é─ůcznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji:

a.   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie okre┼Ťlon─ů technik─ů egzemplarzy utworu, w tym technik─ů drukarsk─ů, reprograficzn─ů, zapisu magnetycznego oraz technik─ů cyfrow─ů;

c.     w zakresie rozpowszechniania utworu w spos├│b inny ni┼╝ okre┼Ťlony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wy┼Ťwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak┼╝e publiczne udost─Öpnianie utworu w taki spos├│b, aby ka┼╝dy m├│g┼é mie─ç do niego dost─Öp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pami─Öci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych. 

Konkurs nie jest loteri─ů promocyjn─ů w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zak┼éadach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z p├│┼║n. zm.) i nie podlega regu┼éom zawartym w ww. ustawie i rozporz─ůdzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego na profilach marki Your Natural Side w serwisie Facebook/Instagram, tj. od 14.10.2021 do 24.10.2021 do godziny 23:59. Zg┼éosze┼ä do udzia┼éu w konkursie mo┼╝na dokonywa─ç wy┼é─ůcznie w tym okresie. Odpowiedzi zamieszczone po tym czasie, nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö przez Komisj─Ö Konkursow─ů.

5. PRZEBIEG KONKURSU

W celu wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie, w czasie jego trwania, uczestnik powinien zapozna─ç si─Ö z Regulaminem, a nast─Öpnie – po jego akceptacji – w komentarzu pod postem konkursowym wykona─ç zadanie, kt├│rego tre┼Ť─ç brzmi:

Opisz kr├│tko sw├│j spos├│b na harmonijn─ů piel─Ögnacj─Ö

Odpowied┼║  musi zawiera─ç si─Ö w max. 3 zdaniach. Ka┼╝dy z uczestnik├│w mo┼╝e zamie┼Ťci─ç wy┼é─ůcznie jedn─ů odpowied┼║, kt├│rej jest autorem. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika kilku, pod uwag─Ö b─Ödzie brana wy┼é─ůcznie ta opublikowana jako pierwsza.

6. NAGRODY

Fundatorem Nagr├│d jest Organizator. 

Komisja Konkursowa, kt├│r─ů powo┼éa Organizator, spo┼Ťr├│d wszystkich nades┼éanych i zgodnych z Regulaminem zg┼éosze┼ä, wybierze 5 (pi─Ö─ç) ÔÇô uwzgl─Ödniaj─ůc m. in. zgodno┼Ť─ç z tematem konkursu i walory wypowiedzi ÔÇô kt├│rych autor├│w nagrodzi 1 zestawem kosmetyk├│w – feel harmony – marki Your Natural Side (┼╝el myj─ůcy 190 ml, p┼éyn micelarny 190 ml, woda mi─Ötowa 100 ml)

Za wygran─ů nie przys┼éuguje ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny. Uczestnik nie mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wymiany nagrody na inn─ů nagrod─Ö ani przeniesienia jej na kogo┼Ť innego. Wyniki konkursu opublikowane zostan─ů w serwisie Facebook i Instagram w terminie do 10 dni od daty zako┼äczenia konkursu.

W celu odebrania nagrody Zwyci─Özca jest zobowi─ůzany do skontaktowania si─Ö z Organizatorem poprzez wiadomo┼Ť─ç prywatn─ů na portalu Facebook b─ůd┼║ Instagram w celu przekazania danych niezb─Ödnych do wysy┼éki nagrody, w terminie 7 dni od momentu og┼éoszenia wynik├│w. Po up┼éywie tego czasu mo┼╝liwo┼Ť─ç odebrania nagrody przepada. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niemo┼╝no┼Ť─ç przekazania Nagrody Zwyci─Özcy z przyczyn od niego niezale┼╝nych, szczeg├│lnie w wyniku podania b┼é─Ödnego adresu.

Podatek od nagrody zostanie rozliczony przez Organizatora zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.

7. REKLAMACJE

Uczestnikom Konkursu przys┼éuguje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem ÔÇ×Reklamacja: Konkurs Pa┼║dziernik 2021ÔÇŁ na adres  e-mail: marketing@yournaturalside.eu zwi─ůzanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a tak┼╝e do 14 dni po zako┼äczeniu Konkursu.

8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za brak mo┼╝liwo┼Ťci przes┼éania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn le┼╝─ůcych wy┼é─ůcznie po stronie Uczestnika.

Organizator zobowi─ůzuje si─Ö do do┼éo┼╝enia wszelkich stara┼ä celem polubownego za┼éatwienia wszelkich spor├│w mog─ůcych powsta─ç w zwi─ůzku przeprowadzeniem Konkursu.

S─ůdem w┼éa┼Ťciwym do rozstrzygania spor├│w jest s─ůd w┼éa┼Ťciwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestnik├│w o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mog─ů by─ç dokonywane wy┼é─ůcznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.

PROMOCJA – Kup dwa produkty i odbierz hydrolat 30 ml gratis!

Idzie jesie┼ä! Do-wody w naszych sklepach partnerskich. 🙃 W dniach 01-30.09 kup w wymienionych sklepach 2 dowolne produkty naszej marki i odbierz wod─Ö ro┼Ťlinn─ů 30 ml gratis*. 🔥 Przestaw swoj─ů piel─Ögnacj─Ö na sezon jesie┼ä/zima ju┼╝ dzi┼Ť i oszcz─Öd┼║ sk├│rze ch┼éodu, dzi─Öki gor─ůcej promocji!

Mieszaj dowolnie – czy wybierzesz glink─Ö i serum? A mo┼╝e duet p┼éynu micelarnego i ┼╝elu myj─ůcego? Lub dwa oleje? Wyb├│r nale┼╝y do Ciebie. Gratisowy hydrolat czeka! ⏳ Lista sklep├│w bior─ůcych udzia┼é w akcji poni┼╝ej! Spiesz si─Ö, promocja w Twoim ulubionym punkcie trwa do wyczerpania zapas├│w.  

Oficjalny sklep marki: e-yournaturalside.eu nie bierze udzia┼éu w akcji. *gratis przyznawany losowo; w zale┼╝no┼Ťci od sklepu mo┼╝e obowi─ůzywa─ç symboliczna op┼éata. Promocja trwa w dniach 01-30.09.21 r. lub do wyczerpania zapas├│w

Sklepy internetowe

Sklepy stacjonarne

Gdańsk

 • Witamina i Zio┼éo | ul. Patyzant├│w 11, 80-254 Gda┼äsk

K─Ödzierzyn-Ko┼║le

 • Mydlarnia Leyla | ul. Kozielska 6 / IV, 47-224 K─Ödzierzyn ÔÇô Ko┼║le

Ko┼Ťcierzyna

 • bioKobieta | ul. D┼éuga 1, 83-400 Ko┼Ťcierzyna

Krak├│w

 • Drogeria Pigment |  ul. D┼éuga 76, 31-146 Krak├│w
 • Drogeria Pigment |  ul. Erazma Jerzmanowskiego 14, 36-836 Krak├│w
 • Drogeria Pigment |  ul. Karmelicka 47, 31-128 Krak├│w
 • Eko Drogeria KopalniaÔÇôZdrowia.pl | ul. Wadowicka 6, 30-415 Krak├│w

Lublin

 • Sklep Zielarsko-Medyczny Melisa |  ul. Wile┼äska 21, 20-601 Lublin

Piotrk├│w Trybunalski

 • Mydlarnia Luna | Skwer Handlowy ÔÇťPiotr i Pawe┼éÔÇŁ, ul. Wojska Polskiego 137/139, 97-300 Piotrk├│w Trybunalski

Rzesz├│w

 • Tw├│j Kosmetolog ÔÇô mgr Agnieszka ┼üukaszewska | Zawiszy Czarnego 8A, 35-082 Rzesz├│w

Tarnowskie G├│ry

 • ÔÇťMARTUSIAÔÇŁ | Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie G├│ry

Wrocław

 • Drogeria Lilar├│┼╝ |  ul. Pi┼ésudskiego 98, 50-018 Wroc┼éaw
 • Drogeria Lilar├│┼╝ |  ul. Pi┼ésudskiego 66, 50-018 Wroc┼éaw
 • Drogeria Lilar├│┼╝ |  ul. Zwyci─Öska 9-23/4b, 53-033 Wroc┼éaw
 • Sklep Zielarsko Medyczny Susz i Napar | Ferio Gaj, ul. ┼Üwieradowska 51/57, 50-559 Wroc┼éaw

B─ůd┼║ na bie┼╝─ůco- odwied┼║ nas na Instagramie!


Jesienny konkurs

Wygraj 1 z 5 zestaw├│w kosmetyk├│w Your Natural Side. W ka┼╝dym z nich a┼╝ 6 produkt├│w wybranych specjalnie dla Ciebie! Dobierzemy odpowiednie: hydrolat 100 ml, mas┼éo do cia┼éa, peeling do ust, serum iÔÇŽ dorzucimy nowo┼Ťci – ┼╝el myj─ůcy i p┼éyn micelarny. 🔥

Daj sobie szans─Ö na zwyci─Östwo i odpowied┼║ na pytanie: 

Komu i jaki kosmetyk Your Natural Side poleci┼é/aby┼Ť na jesie┼ä? 

Odpowiedzi udziel w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku lub Instagramie.

Czas trwania konkursu: 09.09.2021-19.09.2021. ⏳

Jest jeden spos├│b na wygran─ů – spr├│bowa─ç! A wi─Öc – powodzenia. 💚

Regulamin konkursu dost─Öpny poni┼╝ej:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu i fundatorem nagr├│d jest marka Your Natural Side, adres e-mail marketing@yournaturalside.eu.

Konkurs organizowany jest za po┼Ťrednictwem serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e Konkurs nie jest w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, zarz─ůdzany ani powi─ůzany z podmiotami b─Öd─ůcymi w┼éa┼Ťcicielami serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Serwisy te nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje zwi─ůzane z Konkursem powinny by─ç kierowane do Organizatora, a w ┼╝adnym wypadku do w┼éa┼Ťciciela czy administratora serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Powy┼╝sze zwolnienie z odpowiedzialno┼Ťci nie wp┼éywa na odpowiedzialno┼Ť─ç Organizatora wobec uczestnika konkursu w zwi─ůzku z jego udzia┼éem w Konkursie.

Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICY KONKURSU

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

W Konkursie mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, kt├│ra:

 • a) zapozna┼éa si─Ö z niniejszym Regulaminem i zaakceptowa┼éa jego tre┼Ť─ç i wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zg┼éoszenie udzia┼éu w Konkursie,
 • b) posiada pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych,
 • c) posiada adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • d) posiada konto w serwisie Instagram/Facebook,
 • e) wykona Zadanie Konkursowe.

Uczestnik posiadaj─ůcy konta w obydwu serwisach, mo┼╝e zamie┼Ťci─ç wy┼é─ůcznie 1 odpowied┼║ konkursow─ů – pod jednym postem ÔÇô w serwisie Instagram lub Facebook. 

Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki i zasady, na jakich odbywa si─Ö Konkurs, w tym r├│wnie┼╝ warunki i zasady wy┼éaniania zwyci─Özc├│w. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ, informuje si─Ö, ┼╝e:

Administratorem danych osobowych uczestnik├│w (imi─Ö, nazwisko) oraz zwyci─Özc├│w (imi─Ö, nazwisko, adres, nr telefonu/e-mail) jest marka Your Natural Side. Kontakt z Organizatorem jest mo┼╝liwy poprzez adres e-mail: marketing@yournaturalside.eu.

Dane przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie w celach konkursowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO ÔÇô realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä.

Dane osobowe Uczestnik├│w b─Öd─ů przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezb─Ödnym do przeprowadzenia Konkursu, wy┼éonienia zwyci─Özc├│w, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku laureat├│w – r├│wnie┼╝ powiadomienia o przyznaniu Nagrody i jej wydania.

Dane przechowywane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny do realizacji wy┼╝ej okre┼Ťlonych cel├│w, w tym r├│wnie┼╝ obowi─ůzku archiwizacyjnego wynikaj─ůcego z przepis├│w prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne do wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie i otrzymania nagrody. Dane osobowe zwyci─Özc├│w zostan─ů udost─Öpnione firmie kurierskiej w celu dostarczenia nagr├│d do zwyci─Özc├│w.

Organizator realizuje prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, tj. dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Ka┼╝demu kogo dane s─ů przetwarzane przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa:

 • 1. prawo dost─Öpu przys┼éuguj─ůce osobie, kt├│rej dane dotycz─ů (na podstawie art. 15 RODO),
 • 2. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 • 3. prawo do usuni─Öcia danych (ÔÇ×prawo do bycia zapomnianymÔÇŁ) (na podstawie art. 17 RODO)
 • 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO)
 • 5. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO)
 • 6. prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofn─ů─ç zgod─Ö, w ka┼╝dym czasie, a wycofanie zgody nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofni─Öcie zgody wymaga zg┼éoszenia elektronicznego na adres e-mail marketing@yournaturalside.eu.

Uczestnikom przys┼éuguje prawo do cofni─Öcia wcze┼Ťniej wyra┼╝onej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç przetwarzania, kt├│rego dokonano na jej podstawie przed cofni─Öciem zgody.

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

3. WYKONANIE ZADANIA KONKURSOWEGO

Wykonanie zadania konkursowego jest r├│wnoznaczne z wcze┼Ťniejszym zapoznaniem si─Ö i akceptacj─ů regulaminu konkursu i wyra┼╝eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez mark─Ö Your Natural Side w celach konkursowych.

Uczestnik, wykonuj─ůc zadanie konkursowe, wyra┼╝a zgod─Ö na ÔÇô w przypadku wygranej ÔÇô opublikowanie swoich danych (imi─Ö, nazwisko/nazwa profilu) w po┼Ťcie z og┼éoszeniem zwyci─Özc├│w.

W Konkursie mo┼╝na bra─ç udzia┼é wy┼é─ůcznie osobi┼Ťcie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zg┼éosze┼ä konkursowych w imieniu os├│b trzecich. Osoba, kt├│ra przyst─ůpi┼éa do Konkursu (zwana ÔÇ×UczestnikiemÔÇŁ), jest zwi─ůzana warunkami niniejszego Regulaminu.

Uczestnik zapewnia, ┼╝e wykonane Zadanie Konkursowe nie b─Ödzie narusza─ç jakichkolwiek praw lub d├│br Organizatora, os├│b i podmiot├│w trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci ich praw autorskich maj─ůtkowych i osobistych oraz d├│br osobistych.

Uczestnik o┼Ťwiadcza, i┼╝ przys┼éuguje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wy┼é─ůczne i nieograniczone prawa autorskie oraz ┼╝e wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obci─ů┼╝one ┼╝adnymi prawami os├│b trzecich, a praca nie by┼éa wcze┼Ťniej publikowana.

Na podstawie art. 921 ┬ž 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwil─ů wydania Nagrody – nabycia niewy┼é─ůcznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ogranicze┼ä czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwyci─Özca) udziela Organizatorowi niewy┼é─ůcznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji:

a.      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie okre┼Ťlon─ů technik─ů egzemplarzy utworu, w tym technik─ů drukarsk─ů, reprograficzn─ů, zapisu magnetycznego oraz technik─ů cyfrow─ů;

b.     w zakresie rozpowszechniania utworu w spos├│b inny ni┼╝ okre┼Ťlony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wy┼Ťwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak┼╝e publiczne udost─Öpnianie utworu w taki spos├│b, aby ka┼╝dy m├│g┼é mie─ç do niego dost─Öp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pami─Öci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych. 

Konkurs nie jest loteri─ů promocyjn─ů w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zak┼éadach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z p├│┼║n. zm.) i nie podlega regu┼éom zawartym w ww. ustawie i rozporz─ůdzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego na profilach marki Your Natural Side w serwisie Facebook/Instagram, tj. od 09.09.2021 do 19.09.2021 do godziny 23:59. Zg┼éosze┼ä do udzia┼éu w konkursie mo┼╝na dokonywa─ç wy┼é─ůcznie w tym okresie. Odpowiedzi zamieszczone po tym czasie, nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö przez Komisj─Ö Konkursow─ů.

5. PRZEBIEG KONKURSU

W celu wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie uczestnik powinien zapozna─ç si─Ö z Regulaminem, a nast─Öpnie, po jego akceptacji, wykona─ç zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu, tj. odpowiedzie─ç kr├│tko (max. 3 zdania) w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie: 

Komu i jaki kosmetyk Your Natural Side poleci┼é/aby┼Ť na jesie┼ä? 

Ka┼╝dy z uczestnik├│w mo┼╝e zamie┼Ťci─ç wy┼é─ůcznie jedn─ů odpowied┼║, kt├│rej jest autorem. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika kilku, pod uwag─Ö b─Ödzie brana wy┼é─ůcznie ta opublikowana jako pierwsza.

6. NAGRODY

Fundatorem Nagr├│d jest Organizator. 

Komisja Konkursowa, kt├│r─ů powo┼éa Organizator, spo┼Ťr├│d wszystkich nades┼éanych i zgodnych z Regulaminem zg┼éosze┼ä, wybierze 5 (pi─Ö─ç) ÔÇô uwzgl─Ödniaj─ůc m. in. zgodno┼Ť─ç z tematem konkursu i walory wypowiedzi ÔÇô kt├│rych autor├│w nagrodzi 1 zestawem kosmetyk├│w marki Your Natural Side (┼╝el myj─ůcy 190 ml, p┼éyn micelarny 190 ml, woda ro┼Ťlinna 100 ml, mas┼éo do cia┼éa 100 ml lub 50 g, peeling do ust 20 g) skomponowanym indywidualnie dla Zwyci─Özcy. 

Za wygran─ů nie przys┼éuguje ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny. Uczestnik nie mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wymiany nagrody na inn─ů nagrod─Ö ani przeniesienia jej na kogo┼Ť innego. Wyniki konkursu opublikowane zostan─ů w serwisie Facebook i Instagram w terminie do 10 dni od daty zako┼äczenia konkursu.

W celu odebrania nagrody Zwyci─Özca jest zobowi─ůzany do skontaktowania si─Ö z Organizatorem poprzez wiadomo┼Ť─ç prywatn─ů na portalu Facebook b─ůd┼║ Instagram w celu przekazania danych niezb─Ödnych do wysy┼éki nagrody, w terminie 7 dni od momentu og┼éoszenia wynik├│w. Po up┼éywie tego czasu mo┼╝liwo┼Ť─ç odebrania nagrody przepada. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niemo┼╝no┼Ť─ç przekazania Nagrody Zwyci─Özcy z przyczyn od niego niezale┼╝nych, szczeg├│lnie w wyniku podania b┼é─Ödnego adresu.

Podatek od nagrody zostanie rozliczony przez Organizatora zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.

7. REKLAMACJE

Uczestnikom Konkursu przys┼éuguje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem ÔÇ×Reklamacja: Konkurs Wrzesie┼ä 2021ÔÇŁ na adres  e-mail: marketing@yournaturalside.eu zwi─ůzanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a tak┼╝e do 14 dni po zako┼äczeniu Konkursu.

8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za brak mo┼╝liwo┼Ťci przes┼éania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn le┼╝─ůcych wy┼é─ůcznie po stronie Uczestnika.

Organizator zobowi─ůzuje si─Ö do do┼éo┼╝enia wszelkich stara┼ä celem polubownego za┼éatwienia wszelkich spor├│w mog─ůcych powsta─ç w zwi─ůzku przeprowadzeniem Konkursu.

S─ůdem w┼éa┼Ťciwym do rozstrzygania spor├│w jest s─ůd w┼éa┼Ťciwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestnik├│w o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mog─ů by─ç dokonywane wy┼é─ůcznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.

B─ůd┼║ na bie┼╝─ůco- odwied┼║ nas na Instagramie!


PROMOCJA – Kup hydrolat i odbierz glink─Ö gratis

Tradycyjnie w marcu witamy wiosn─Ö wielkimi promocjami. 😍 W tym roku w dniach 01-31.03 rozpieszczamy Wasze sk├│ry glink─ů gratis* do zakupu dowolnej wody ro┼Ťlinnej 100 / 200 ml. 💚

Para glinka + woda pozwoli przegoni─ç resztki zimy w piel─Ögnacji i przygotowa─ç w┼éasn─ů, wiosenn─ů maseczk─Ö na twarz lub sk├│r─Ö g┼éowy pachn─ůc─ů ulubionym hydrolatem. Lista sklep├│w bior─ůcych udzia┼é w akcji poni┼╝ej! Promocja w Twoim ulubionym punkcie mo┼╝e zako┼äczy─ç si─Ö wcze┼Ťniej w przypadku wyczerpania zapas├│w. Nie zwlekaj zatem zbyt d┼éugo. 🌿

*za glink─Ö ÔÇô w zale┼╝no┼Ťci od sklepu ÔÇô mo┼╝e zosta─ç naliczona symboliczna op┼éata

Sklepy internetowe

     

 


     

 
  

Sklepy stacjonarne

Brzeg Dolny

 • Ortomed | Rynek 12/23, 56-120 Brzeg Dolny

Grudzi─ůdz

 • Herbalek-Adonis | ul. Toru┼äska 10, 86-300 Grudzi─ůdz

K─Ödzierzyn-Ko┼║le

 • Mydlarnia Leyla | ul. Kozielska 6 / IV, 47-224 K─Ödzierzyn ÔÇô Ko┼║le

Konin

 • Skarby Natury | ul. Fryderyka Chopina 17, 62-510 Konin

Lublin

 • Drogeria eKobieca.pl | ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin
 • Kr├│lewska Zielarnia | ul. Krakowskie Przedmie┼Ťcie 59, 20-076 Lublin

Łomża

 • Drogeria na Farnej |  ul. Farna 4, 18-400 ┼üom┼╝a

Olesno

 • Drogeria Jasmin | ul. Konopnickiej 13, 46-300 Olesno

Piła

 • Eko Rewir | ul. Marii Konopnickiej 9A, 64-920 Pi┼éa

Przemy┼Ťl

 • Mydlarnia z Natury | ul. Kazimierza Wielkiego 12, 37-700 Przemy┼Ťl

Tarnowskie G├│ry

 • ÔÇťMARTUSIAÔÇŁ | Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie G├│ry

Wrocław

 • Ekopasa┼╝ Elfinka | ul. Pi┼ésudskiego 47-57, 50-032 Wroc┼éaw

B─ůd┼║ na bie┼╝─ůco- odwied┼║ nas na Instagramie!

Konkurs z nowo┼Ťciami

Skoro nowe produkty, to i nowa szansa na zdobycie zestawu kosmetyk├│w Your Natural Side. 🔥 W jego sk┼éad wchodz─ů dobrane przez nas: woda (Kocanka lub Kadzid┼éowiec), glinka, olej i mas┼éo do ust. 🌿 Nagrodzimy a┼╝ 7 os├│b! 🎉

Pytanie brzmi: Kt├│r─ů z nowych w├│d chcieliby┼Ťcie wypr├│bowa─ç jako pierwsz─ů i dlaczego? 🤔

Pami─Ötajcie, ┼╝eby przed udzieleniem odpowiedzi uwa┼╝nie przeczyta─ç regulamin zamieszczony poni┼╝ej. Zamie┼Ťci─ç mo┼╝na wy┼é─ůcznie jedn─ů odpowied┼║ ÔÇô pod postem na Facebooku [klik] b─ůd┼║ Instagramie [klik].

Konkurs trwa od dzi┼Ť, tj. 04.11.2020 do ko┼äca 11.11.2020. ⏳

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu i fundatorem nagr├│d jest marka Your Natural Side, adres e-mail marketing@yournaturalside.eu.

Konkurs organizowany jest za po┼Ťrednictwem serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e Konkurs nie jest w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, zarz─ůdzany ani powi─ůzany z podmiotami b─Öd─ůcymi w┼éa┼Ťcicielami serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Serwisy te nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje zwi─ůzane z Konkursem powinny by─ç kierowane do Organizatora, a w ┼╝adnym wypadku do w┼éa┼Ťciciela czy administratora serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Powy┼╝sze zwolnienie z odpowiedzialno┼Ťci nie wp┼éywa na odpowiedzialno┼Ť─ç Organizatora wobec uczestnika konkursu w zwi─ůzku z jego udzia┼éem w Konkursie.

Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICY KONKURSU

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

W Konkursie mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, kt├│ra:

a) zapozna┼éa si─Ö z niniejszym Regulaminem i zaakceptowa┼éa jego tre┼Ť─ç i wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zg┼éoszenie udzia┼éu w Konkursie,

b) posiada pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych,

c) posiada adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiada konto w serwisie Instagram/Facebook,

e) wykona Zadanie Konkursowe.

Uczestnik posiadaj─ůcy konta w obydwu serwisach, mo┼╝e zamie┼Ťci─ç wy┼é─ůcznie 1 odpowied┼║ konkursow─ů – pod jednym postem ÔÇô w serwisie Instagram lub Facebook. 

Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki i zasady, na jakich odbywa si─Ö Konkurs, w tym r├│wnie┼╝ warunki i zasady wy┼éaniania zwyci─Özc├│w. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ, informuje si─Ö, ┼╝e:

Administratorem danych osobowych uczestnik├│w (imi─Ö, nazwisko) oraz zwyci─Özc├│w (imi─Ö, nazwisko, adres, nr telefonu/e-mail) jest marka Your Natural Side. Kontakt z Organizatorem jest mo┼╝liwy poprzez adres e-mail: marketing@yournaturalside.eu.

Dane przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie w celach konkursowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO ÔÇô realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä.

Dane osobowe Uczestnik├│w b─Öd─ů przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezb─Ödnym do przeprowadzenia Konkursu, wy┼éonienia zwyci─Özc├│w, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureat├│w r├│wnie┼╝ powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

Dane przechowywane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny do realizacji wy┼╝ej okre┼Ťlonych cel├│w, w tym r├│wnie┼╝ obowi─ůzku archiwizacyjnego wynikaj─ůcego z przepis├│w prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne do wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie i otrzymania nagrody. Dane osobowe zwyci─Özc├│w zostan─ů udost─Öpnione firmie kurierskiej w celu dostarczenia nagr├│d do zwyci─Özc├│w.

Organizator realizuje prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, tj. dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Ka┼╝demu kogo dane s─ů przetwarzane przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa:

┬Ě        1. prawo dost─Öpu przys┼éuguj─ůce osobie, kt├│rej dane dotycz─ů (na podstawie art. 15 RODO),

┬Ě        2. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),

┬Ě        3. prawo do usuni─Öcia danych (ÔÇ×prawo do bycia zapomnianymÔÇŁ) (na podstawie art. 17 RODO)

┬Ě        4. prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO)

┬Ě        5. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO)

┬Ě        6. prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofn─ů─ç zgod─Ö, w ka┼╝dym czasie, a wycofanie zgody nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofni─Öcie zgody wymaga zg┼éoszenia elektronicznego na adres e-mail marketing@yournaturalside.eu.

Uczestnikom przys┼éuguje prawo do cofni─Öcia wcze┼Ťniej wyra┼╝onej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç przetwarzania, kt├│rego dokonano na jej podstawie przed cofni─Öciem zgody.

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

3. WYKONANIE ZADANIA KONKURSOWEGO

Wykonanie zadania konkursowego jest r├│wnoznaczne z wcze┼Ťniejszym zapoznaniem si─Ö i akceptacj─ů regulaminu konkursu i wyra┼╝eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez mark─Ö Your Natural Side w celach konkursowych.

Uczestnik, wykonuj─ůc zadanie konkursowe, wyra┼╝a zgod─Ö na ÔÇô w przypadku wygranej ÔÇô opublikowanie swoich danych (imi─Ö, nazwisko/nazwa profilu) w po┼Ťcie z og┼éoszeniem zwyci─Özc├│w.

W Konkursie mo┼╝na bra─ç udzia┼é wy┼é─ůcznie osobi┼Ťcie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zg┼éosze┼ä konkursowych w imieniu os├│b trzecich. Osoba, kt├│ra przyst─ůpi┼éa do Konkursu (zwana ÔÇ×UczestnikiemÔÇŁ), jest zwi─ůzana warunkami niniejszego Regulaminu.

Uczestnik zapewnia, ┼╝e wykonane Zadanie Konkursowe nie b─Ödzie narusza─ç jakichkolwiek praw lub d├│br Organizatora, os├│b i podmiot├│w trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci ich praw autorskich maj─ůtkowych i osobistych oraz d├│br osobistych.

Uczestnik o┼Ťwiadcza, i┼╝ przys┼éuguje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wy┼é─ůczne i nieograniczone prawa autorskie oraz ┼╝e wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obci─ů┼╝one ┼╝adnymi prawami os├│b trzecich, a praca nie by┼éa wcze┼Ťniej publikowana.

Na podstawie art. 921 ┬ž 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwil─ů wydania Nagrody – nabycia niewy┼é─ůcznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ogranicze┼ä czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwyci─Özca) udziela Organizatorowi niewy┼é─ůcznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji:

a.      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie okre┼Ťlon─ů technik─ů egzemplarzy utworu, w tym technik─ů drukarsk─ů, reprograficzn─ů, zapisu magnetycznego oraz technik─ů cyfrow─ů;

b.      w zakresie obrotu orygina┼éem albo egzemplarzami, na kt├│rych utw├│r utrwalono – wprowadzanie do obrotu, u┼╝yczenie lub najem orygina┼éu albo egzemplarzy;

c.      w zakresie rozpowszechniania utworu w spos├│b inny ni┼╝ okre┼Ťlony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wy┼Ťwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak┼╝e publiczne udost─Öpnianie utworu w taki spos├│b, aby ka┼╝dy m├│g┼é mie─ç do niego dost─Öp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pami─Öci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych. 

Konkurs nie jest loteri─ů promocyjn─ů w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zak┼éadach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z p├│┼║n. zm.) i nie podlega regu┼éom zawartym w ww. ustawie i rozporz─ůdzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego na profilach marki Your Natural Side w serwisie Facebook/Instagram, tj. od 04.11.2020 do 11.11.2020 do godziny 23:59. Zg┼éosze┼ä do udzia┼éu w konkursie mo┼╝na dokonywa─ç wy┼é─ůcznie w tym okresie. Odpowiedzi zamieszczone po tym czasie, nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö przez Komisj─Ö Konkursow─ů.

5. PRZEBIEG KONKURSU

W celu wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie uczestnik powinien zapozna─ç si─Ö Regulaminem, a nast─Öpnie, po jego akceptacji, wykona─ç zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu, tj. odpowiedzie─ç w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie: 

Kt├│r─ů z nowych w├│d Your Natural Side chcieliby┼Ťcie wypr├│bowa─ç jako pierwsz─ů i dlaczego?

Ka┼╝dy z uczestnik├│w mo┼╝e zamie┼Ťci─ç wy┼é─ůcznie jedn─ů odpowied┼║, kt├│rej jest autorem. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika kilku, pod uwag─Ö b─Ödzie brana wy┼é─ůcznie ta opublikowana jako pierwsza.

6. NAGRODY

Fundatorem Nagr├│d jest Organizator. 

Komisja Konkursowa, kt├│r─ů powo┼éa Organizator, spo┼Ťr├│d wszystkich nades┼éanych i zgodnych z Regulaminem zg┼éosze┼ä, wybierze 7 (siedem) ÔÇô uwzgl─Ödniaj─ůc zgodno┼Ť─ç z tematem konkursu oraz kreatywno┼Ť─ç ÔÇô kt├│rych autor├│w nagrodzi 1 zestawem kosmetyk├│w marki Your Natural Side (woda, glinka, olej, mas┼éo do ust) dobranym indywidualnie dla Zwyci─Özcy. Za wygran─ů nie przys┼éuguje ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny. Uczestnik nie mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wymiany nagrody na inn─ů nagrod─Ö ani przeniesienia jej na kogo┼Ť innego. Wyniki konkursu opublikowane zostan─ů w serwisie Facebook i Instagram w terminie do 7 dni od daty zako┼äczenia konkursu.

W celu odebrania nagrody Zwyci─Özca jest zobowi─ůzany do skontaktowania si─Ö z Organizatorem poprzez wiadomo┼Ť─ç prywatn─ů na portalu Facebook b─ůd┼║ Instagram w celu przekazania danych niezb─Ödnych do wysy┼éki nagrody, w terminie 7 dni od momentu og┼éoszenia wynik├│w. Po up┼éywie tego czasu mo┼╝liwo┼Ť─ç odebrania nagrody przepada. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niemo┼╝no┼Ť─ç przekazania Nagrody Zwyci─Özcy z przyczyn od niego niezale┼╝nych, szczeg├│lnie w wyniku podania b┼é─Ödnego adresu.

Podatek od nagrody zostanie rozliczony przez Organizatora zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.

7. REKLAMACJE

Uczestnikom Konkursu przys┼éuguje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem ÔÇ×Reklamacja: Konkurs: Jesie┼ä z YNSÔÇŁ na adres  e-mail: marketing@yournaturalside.eu zwi─ůzanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a tak┼╝e do 14 dni po zako┼äczeniu Konkursu.

8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za brak mo┼╝liwo┼Ťci przes┼éania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn le┼╝─ůcych wy┼é─ůcznie po stronie Uczestnika.

Organizator zobowi─ůzuje si─Ö do do┼éo┼╝enia wszelkich stara┼ä celem polubownego za┼éatwienia wszelkich spor├│w mog─ůcych powsta─ç w zwi─ůzku przeprowadzeniem Konkursu.

S─ůdem w┼éa┼Ťciwym do rozstrzygania spor├│w jest s─ůd w┼éa┼Ťciwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

Niniejszy Konkurs nie jest w ┼╝aden spos├│b organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram/Facebook ani z nim zwi─ůzana.

Podmiotem wy┼é─ůcznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na zwolnienie serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialno┼Ťci mog─ůcej powsta─ç w zwi─ůzku z organizowaniem Konkursu.  

Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestnik├│w o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mog─ů by─ç dokonywane wy┼é─ůcznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.

Kup olej, masło lub peeling i odbierz masło do ust gratis!

Pocz─ůtek roku szkolnego bezlito┼Ťnie oznajmia ÔÇô nadchodzi jesie┼ä! Czas jeszcze intensywniej zadba─ç o sk├│r─Ö. Razem ra┼║niej, dlatego mamy dla Was propozycj─Ö! W dniach 01.-30.09.2020 r. kup dowolne mas┼éo/peeling do cia┼éa b─ůd┼║ ulubiony olej* naszej marki w sklepie partnerskim Your Natural Side i odbierz mas┼éo makadamia/awokado do ust gratis**.

Wszystko po to, by chroni─ůc sk├│r─Ö przed jesiennym ch┼éodem nie pomin─ů─ç przypadkiem delikatnych ust – szczeg├│lnie nara┼╝onych na dzia┼éanie szkodliwych czynnik├│w zewn─Ötrznych. Niewielki s┼éoiczek wype┼éniony uniwersalnym mase┼ékiem b─Ödzie m├│g┼é towarzyszy─ç Ci zawsze i wsz─Ödzie!

 * w pojemno┼Ťci wi─Ökszej ni┼╝ 10 ml

** za gratis w zale┼╝no┼Ťci od sklepu mo┼╝e zosta─ç naliczona symboliczna op┼éata

Lista sklep├│w bior─ůcych udzia┼é w akcji poni┼╝ej! Spiesz si─Ö, promocja w Twoim ulubionym punkcie trwa do wyczerpania zapas├│w.  Oficjalny sklep marki: e-yournaturalside.eu nie bierze udzia┼éu w akcji.

Sklepy internetowe

 

 

  

Sklepy stacjonarne

Brzeg Dolny

 • Ortomed | Rynek 12/23, 56-120 Brzeg Dolny

Krak├│w

 • Drogeria GIO |  ul. Beskidzka 43 pawilon 37-39, 30-611 Krak├│w

Lublin

 • Drogeria eKobieca.pl | ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin
 • Kr├│lewska Zielarnia | ul. Krakowskie Przedmie┼Ťcie 59, 20-076 Lublin
 • Kr├│lewska Zielarnia |  ul. Kr├│lewska 3, 20-109 Lublin
 • Sklep Zielarsko-Medyczny Melisa |  ul. Wile┼äska 21, 20-601 Lublin

Piotrk├│w Trybunalski

 • Mydlarnia Luna | Skwer Handlowy ÔÇťPiotr i Pawe┼éÔÇŁ, ul. Wojska Polskiego 137/139, 97-300 Piotrk├│w Trybunalski

Przemy┼Ťl

 • Mydlarnia z Natury | ul. Kazimierza Wielkiego 12, 37-700 Przemy┼Ťl

Radom

 • Dolina Rumianku | ul. Sta┼äczyka 4, 26-600 Radom

Warszawa

 • Drogeria Novaya | ul. Szpitalna 5, 00-031 Warszawa
 • Drogeria Spa |  ul. Annopol 2 , 03-236 Warszawa
 • Drogeria Spa |  ul. Czerwca 1976 r. 6, 02-495 Warszawa

 

Konkurs jesienny

Jesie┼ä ju┼╝ wisi w powietrzu. 🍂 Pewnie nie ka┼╝dy si─Ö z tego cieszy, ale chcemy pokaza─ç, ┼╝e ta pora roku te┼╝ ma sw├│j urok. 🧡

Sp─Öd┼║ j─ů razem z nami! Zr├│b zdj─Öcie naszych produkt├│w w jesiennej scenerii i wygraj zestaw kosmetyk├│w: olej, glinka, woda, serum, mas┼éo do cia┼éa i mas┼éo do ust.🎉 Wygrywaj─ů autorzy 3 najfajniejszych fotek. 🍁

Jak da─ç sobie szans─Ö? Zacznij od poznania Regulaminu zamieszczonego poni┼╝ej. P├│┼║niej pu┼Ť─ç wodze fantazji ÔÇô we┼║ nasze produkty na spacer do parku albo zapro┼Ť cz─ůstk─Ö jesieni do siebie ÔÇô stw├│rz aran┼╝acj─Ö, np. z jarz─Öbin─ů, dyniami czy suszonymi kwiatami i uwiecznij t─Ö chwil─Ö. 📸

Zdjęcie wrzuć w komentarzu pod naszym postem konkursowym na Facebooku <KLIK> ALBO dodaj jako post u siebie na Instagramie, oznacz nas i koniecznie dodaj w opisie hashtag #jesienzYNS, by Twoje zgłoszenie na pewno zostało przez nas zauważone.

Pami─Ötaj, ┼╝e by┼Ťmy mogli je zobaczy─ç, musisz mie─ç profil publiczny. W konkursie bior─ů udzia┼é wy┼é─ůcznie zdj─Öcia dodane jako post ÔÇô InstaStory nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö.

Zegar tyka. ⏳ Konkurs trwa do p├│┼énocy 27.09.2020. Powodzenia. 🤩

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu i fundatorem nagr├│d jest marka Your Natural Side, adres e-mail marketing@yournaturalside.eu.

Konkurs organizowany jest za po┼Ťrednictwem serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e Konkurs nie jest w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, zarz─ůdzany ani powi─ůzany z podmiotami b─Öd─ůcymi w┼éa┼Ťcicielami serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Serwis ten nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje zwi─ůzane z Konkursem powinny by─ç kierowane do Organizatora, a w ┼╝adnym wypadku do w┼éa┼Ťciciela czy administratora serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Powy┼╝sze zwolnienie z odpowiedzialno┼Ťci nie wp┼éywa na odpowiedzialno┼Ť─ç Organizatora wobec uczestnika konkursu w zwi─ůzku z jego udzia┼éem w Konkursie.

Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICY KONKURSU

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

W Konkursie mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, kt├│ra:

a) zapozna┼éa si─Ö z niniejszym Regulaminem i zaakceptowa┼éa jego tre┼Ť─ç i wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zg┼éoszenie udzia┼éu w Konkursie,

b) posiada pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych,

c) posiada adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiada konto w serwisie Instagram/Facebook,

e) wykona Zadanie Konkursowe.

Uczestnik posiadaj─ůcy konta w obydwu serwisach, mo┼╝e zamie┼Ťci─ç odpowied┼║ konkursow─ů wy┼é─ůcznie pod jednym postem ÔÇô w serwisie Instagram lub Facebook.

Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki i zasady, na jakich odbywa si─Ö Konkurs, w tym r├│wnie┼╝ warunki i zasady wy┼éaniania zwyci─Özc├│w. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ, informuje si─Ö, ┼╝e:

Administratorem danych osobowych uczestnik├│w (imi─Ö, nazwisko) oraz zwyci─Özc├│w (imi─Ö, nazwisko, adres, nr telefonu/e-mail) jest marka Your Natural Side.

Dane przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie w celach konkursowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne do wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie i otrzymania nagrody. Dane osobowe zwyci─Özc├│w zostan─ů udost─Öpnione wy┼é─ůcznie firmie kurierskiej w celu dostarczenia nagr├│d do zwyci─Özc├│w.

Dane przechowywane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny do realizacji wy┼╝ej okre┼Ťlonych cel├│w, w tym r├│wnie┼╝ obowi─ůzku archiwizacyjnego wynikaj─ůcego z przepis├│w prawa.

Ka┼╝demu kogo dane s─ů przetwarzane przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa:

┬Ě        1. prawo dost─Öpu przys┼éuguj─ůce osobie, kt├│rej dane dotycz─ů (na podstawie art. 15 RODO),

┬Ě        2. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),

┬Ě        3. prawo do usuni─Öcia danych (ÔÇ×prawo do bycia zapomnianymÔÇŁ) (na podstawie art. 17 RODO)

┬Ě        4. prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO)

┬Ě        5. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO)

┬Ě        6. prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)

Uczestnikom przys┼éuguje prawo do cofni─Öcia wcze┼Ťniej wyra┼╝onej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç przetwarzania, kt├│rego dokonano na jej podstawie przed cofni─Öciem zgody.

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wykonanie zadania konkursowego jest r├│wnoznaczne z wcze┼Ťniejszym zapoznaniem si─Ö i akceptacj─ů regulaminu konkursu i wyra┼╝eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez mark─Ö Your Natural Side w celach konkursowych (w tym ÔÇô w przypadku wygranej ÔÇô przekazanie danych firmie kurierskiej na potrzeby przekazania Nagrody).

3. WYKONANIE ZADANIA KONKURSOWEGO

Uczestnik, wykonuj─ůc zadanie konkursowe, wyra┼╝a zgod─Ö na ÔÇô w przypadku wygranej ÔÇô opublikowanie swoich danych (imi─Ö, nazwisko/nazwa profilu) w po┼Ťcie z og┼éoszeniem zwyci─Özc├│w.

W Konkursie mo┼╝na bra─ç udzia┼é wy┼é─ůcznie osobi┼Ťcie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zg┼éosze┼ä konkursowych w imieniu os├│b trzecich. Osoba, kt├│ra przyst─ůpi┼éa do Konkursu (zwana ÔÇ×UczestnikiemÔÇŁ), jest zwi─ůzana warunkami niniejszego Regulaminu.

Uczestnik zapewnia, ┼╝e wykonane Zadanie Konkursowe nie b─Ödzie narusza─ç jakichkolwiek praw lub d├│br Organizatora, os├│b i podmiot├│w trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci ich praw autorskich maj─ůtkowych i osobistych oraz d├│br osobistych.

Uczestnik o┼Ťwiadcza, i┼╝ przys┼éuguje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wy┼é─ůczne i nieograniczone prawa autorskie oraz ┼╝e wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obci─ů┼╝one ┼╝adnymi prawami os├│b trzecich, a praca nie by┼éa wcze┼Ťniej publikowana.

Na podstawie art. 921 ┬ž 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwil─ů wydania Nagrody – nabycia niewy┼é─ůcznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ogranicze┼ä czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwyci─Özca) udziela Organizatorowi niewy┼é─ůcznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji:

a.      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie okre┼Ťlon─ů technik─ů egzemplarzy utworu, w tym technik─ů drukarsk─ů, reprograficzn─ů, zapisu magnetycznego oraz technik─ů cyfrow─ů;

b.      w zakresie obrotu orygina┼éem albo egzemplarzami, na kt├│rych utw├│r utrwalono – wprowadzanie do obrotu, u┼╝yczenie lub najem orygina┼éu albo egzemplarzy;

c.      w zakresie rozpowszechniania utworu w spos├│b inny ni┼╝ okre┼Ťlony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wy┼Ťwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak┼╝e publiczne udost─Öpnianie utworu w taki spos├│b, aby ka┼╝dy m├│g┼é mie─ç do niego dost─Öp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pami─Öci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Facebook/Instagram na profilach marki Your Natural Side. Nie jest jednak w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani zwi─ůzany z tymi serwisami. Ponadto, serwisy nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu przeprowadzenia Konkursu wobec jego uczestnik├│w. Wszelkie roszczenia z tego tytu┼éu uczestnicy powinni kierowa─ç bezpo┼Ťrednio do Organizatora.

Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego na profilach marki Your Natural Side w serwisie Facebook/Instagram, tj. od 16.09.2020 do 27.09.2020 do godziny 23:59. Zg┼éosze┼ä do udzia┼éu w konkursie mo┼╝na dokonywa─ç wy┼é─ůcznie w tym okresie. Odpowiedzi zamieszczone po tym czasie, nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö przez Komisj─Ö Konkursow─ů.

5. PRZEBIEG KONKURSU

W celu wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie uczestnik powinien zapozna─ç si─Ö Regulaminem, a nast─Öpnie, po jego akceptacji, wykona─ç zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu, tj. wykona─ç i udost─Öpni─ç do wgl─ůdu przez Organizatora zdj─Öcie konkursowe, kt├│re b─Ödzie prezentowa┼éo posiadane przez Uczestnika produkty marki Your Natural Side w jesiennej scenerii.

Udost─Öpnienie zdj─Öcia mo┼╝e odby─ç si─Ö na 2 sposoby:

a.  zamieszczenie zdj─Öcia w komentarzu pod postem konkursowym na Facebookowym profilu marki,

b. dodanie posta ze zdj─Öciem na Instagramowym profilu Uczestnika i oznaczenie na nim Organizatora (@your_natural_side) i dodanie w opisie hashtagu #jesienzYNS .

W przypadku wyboru opcji b. profil Uczestnika musi by─ç profilem publicznym.

Ka┼╝dy z uczestnik├│w mo┼╝e zamie┼Ťci─ç wy┼é─ůcznie jedn─ů fotografi─Ö, kt├│rej jest autorem. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika kilku, pod uwag─Ö b─Ödzie brana wy┼é─ůcznie ta opublikowana jako pierwsza.

6. NAGRODY

Komisja Konkursowa, kt├│r─ů powo┼éa Organizator, spo┼Ťr├│d wszystkich nades┼éanych i zgodnych z Regulaminem zg┼éosze┼ä, wybierze 3 (trzy) ÔÇô uwzgl─Ödniaj─ůc zgodno┼Ť─ç z tematem konkursu oraz kreatywno┼Ť─ç ÔÇô kt├│rych autor├│w nagrodzi 1 zestawem kosmetyk├│w marki Your Natural Side (olej, glinka, woda, serum, mas┼éo i mas┼éo do ust) dobranym indywidualnie dla Zwyci─Özcy. Za wygran─ů nie przys┼éuguje ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny. Uczestnik nie mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wymiany nagrody na inn─ů nagrod─Ö ani przeniesienia jej na kogo┼Ť innego. Wyniki konkursu opublikowane zostan─ů w serwisie Facebook i Instagram w terminie do 7 dni od daty zako┼äczenia konkursu.

W celu odebrania nagrody Zwyci─Özca jest zobowi─ůzany do skontaktowania si─Ö z Organizatorem poprzez wiadomo┼Ť─ç prywatn─ů na portalu Facebook b─ůd┼║ Instagram w celu przekazania danych niezb─Ödnych do wysy┼éki nagrody, w terminie 7 dni od momentu og┼éoszenia wynik├│w. Po up┼éywie tego czasu mo┼╝liwo┼Ť─ç odebrania nagrody przepada. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niemo┼╝no┼Ť─ç przekazania Nagrody Zwyci─Özcy z przyczyn od niego niezale┼╝nych, szczeg├│lnie w wyniku podania b┼é─Ödnego adresu.

7. REKLAMACJEUczestnikom Konkursu przys┼éuguje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem ÔÇ×Reklamacja: Konkurs: Jesie┼ä z YNSÔÇŁ na adres  e-mail: marketing@yournaturalside.eu zwi─ůzanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a tak┼╝e do 14 dni po zako┼äczeniu Konkursu.

Konkurs 10 nagr├│d na 10k

Po┼Ťwi─Ötujesz z nami? 🎉 Zapraszamy do zabawy – startujemy z KONKURSEM! 🔥 Na samym Instagramie jest ju┼╝ z nami a┼╝ 10 000 niesamowitych os├│b, tak samo zakochanych w naturalnej piel─Ögnacji ÔÇô i to nale┼╝y uczci─ç!💚 W podzi─Ökowaniu za Wasze zaufanie przygotowali┼Ťmy do rozdania 10 zestaw├│w (olej, glinka, woda, serum) naszych kosmetyk├│w.

Jak otrzyma─ç jeden z nich? 🤔 Pod postem na Instagramie <klik> LUB Facebooku <klik> wyja┼Ťnij w 10 s┼éowach, dlaczego cenisz mark─Ö Your Natural Side. 🍀

Konkurs trwa od teraz do p├│┼énocy 5 sierpnia. Powodzenia ❗ 🌿 Przed udzieleniem odpowiedzi, pami─Ötaj o zapoznaniu si─Ö z regulaminem akcji na naszej stronie. 🤗

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu i fundatorem nagr├│d jest marka Your Natural Side, adres e-mail marketing@yournaturalside.eu.

Konkurs organizowany jest za po┼Ťrednictwem serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e Konkurs nie jest w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, zarz─ůdzany ani powi─ůzany z podmiotami b─Öd─ůcymi w┼éa┼Ťcicielami serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Serwis ten nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje zwi─ůzane z Konkursem powinny by─ç kierowane do Organizatora, a w ┼╝adnym wypadku do w┼éa┼Ťciciela czy administratora serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Powy┼╝sze zwolnienie z odpowiedzialno┼Ťci nie wp┼éywa na odpowiedzialno┼Ť─ç Organizatora wobec uczestnika konkursu w zwi─ůzku z jego udzia┼éem w Konkursie.

Uczestnik posiadaj─ůcy konta w obydwu serwisach, mo┼╝e zamie┼Ťci─ç odpowied┼║ konkursow─ů wy┼é─ůcznie pod jednym postem ÔÇô w serwisie Instagram lub Facebook.

Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki i zasady, na jakich odbywa si─Ö Konkurs, w tym r├│wnie┼╝ warunki i zasady wy┼éaniania zwyci─Özc├│w. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ, informuje si─Ö, ┼╝e:

 • Administratorem danych osobowych uczestnik├│w (imi─Ö, nazwisko) oraz zwyci─Özc├│w (imi─Ö, nazwisko, adres, nr telefonu/e-mail) jest marka Your Natural Side.
 • Dane przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie w celach konkursowych.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne do wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie i otrzymania nagrody. Dane osobowe zwyci─Özc├│w zostan─ů udost─Öpnione wy┼é─ůcznie firmie kurierskiej w celu dostarczenia nagr├│d do zwyci─Özc├│w.
 • Dane przechowywane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny do realizacji wy┼╝ej okre┼Ťlonych cel├│w, w tym r├│wnie┼╝ obowi─ůzku archiwizacyjnego wynikaj─ůcego z przepis├│w prawa.
 • Ka┼╝demu kogo dane s─ů przetwarzane przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa:

┬Ě        1. prawo dost─Öpu przys┼éuguj─ůce osobie, kt├│rej dane dotycz─ů (na podstawie art. 15 RODO),

┬Ě        2. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),

┬Ě        3. prawo do usuni─Öcia danych (ÔÇ×prawo do bycia zapomnianymÔÇŁ) (na podstawie art. 17 RODO)

┬Ě        4. prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO)

┬Ě        5. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO)

┬Ě        6. prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)

 • Uczestnikom przys┼éuguje prawo do cofni─Öcia wcze┼Ťniej wyra┼╝onej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç przetwarzania, kt├│rego dokonano na jej podstawie przed cofni─Öciem zgody.
 • Uczestnikom przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ┼╝e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wykonanie zadania konkursowego jest r├│wnoznaczne z wcze┼Ťniejszym zapoznaniem si─Ö i akceptacj─ů regulaminu konkursu i wyra┼╝eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez mark─Ö Your Natural Side w celach konkursowych (w tym ÔÇô w przypadku wygranej ÔÇô przekazanie danych firmie kurierskiej na potrzeby przekazania Nagrody).

Uczestnik, wykonuj─ůc zadanie konkursowe, wyra┼╝a zgod─Ö na ÔÇô w przypadku wygranej ÔÇô opublikowanie swoich danych (imi─Ö, nazwisko/nazwa profilu) w po┼Ťcie z og┼éoszeniem zwyci─Özc├│w.

Uczestnikami konkursu mog─ů by─ç osoby posiadaj─ůce konto na Facebooku/Instagramie oraz posiadaj─ůce adres zamieszkania na terytorium Polski.

W Konkursie mo┼╝na bra─ç udzia┼é wy┼é─ůcznie osobi┼Ťcie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zg┼éosze┼ä konkursowych w imieniu os├│b trzecich. Osoba, kt├│ra przyst─ůpi┼éa do Konkursu (zwana ÔÇ×UczestnikiemÔÇŁ), jest zwi─ůzana warunkami niniejszego Regulaminu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Facebook/Instagram na profilach marki Your Natural Side. Nie jest jednak w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani zwi─ůzany z tymi serwisami. Ponadto, serwisy nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu przeprowadzenia Konkursu wobec jego uczestnik├│w. Wszelkie roszczenia z tego tytu┼éu uczestnicy powinni kierowa─ç bezpo┼Ťrednio do Organizatora.

Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego na profilach marki Your Natural Side w serwisie Facebook/Instagram-  od 29.07.2020 do 05.08.2020 do godziny 23:59. Zg┼éosze┼ä do udzia┼éu w konkursie mo┼╝na dokonywa─ç wy┼é─ůcznie w tym okresie. Odpowiedzi zamieszczone po tym czasie, nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö przez Komisj─Ö Konkursow─ů.

3. PRZEBIEG KONKURSU

W celu wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie uczestnik powinien zapozna─ç si─Ö Regulaminem, a nast─Öpnie, po jego akceptacji, wykona─ç zadanie konkursowe, tj. w komentarzu pod postem konkursowym odpowied┼║ na pytanie, u┼╝ywaj─ůc wy┼é─ůcznie do 10 s┼é├│w:

Dlaczego cenisz mark─Ö Your Natural Side?

Ka┼╝dy z uczestnik├│w mo┼╝e zamie┼Ťci─ç wy┼é─ůcznie jedn─ů odpowied┼║. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika kilku, pod uwag─Ö b─Ödzie brana wy┼é─ůcznie ta opublikowana jako pierwsza. Dopuszcza si─Ö r├│wnie┼╝ odpowiedzi w formach innych ni┼╝ pisemne, tj. grafik czy zdj─Ö─ç, kt├│rych autorem jest Uczestnik.

4. NAGRODY

Komisja Konkursowa, kt├│r─ů powo┼éa Organizator, spo┼Ťr├│d wszystkich nades┼éanych i zgodnych z Regulaminem zg┼éosze┼ä, wybierze 10 ÔÇô uwzgl─Ödniaj─ůc zgodno┼Ť─ç z tematem konkursu oraz kreatywno┼Ť─ç – kt├│rych autor├│w nagrodzi 1 zestawem kosmetyk├│w marki Your Natural Side (olej, glinka, woda, serum). Za wygran─ů nie przys┼éuguje ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny. Uczestnik nie mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wymiany nagrody na inn─ů nagrod─Ö ani przeniesienia jej na kogo┼Ť innego. Wyniki konkursu opublikowane zostan─ů w serwisie Facebook i Instagram w terminie 7 dni od daty zako┼äczenia konkursu.

W celu odebrania nagrody Zwyci─Özca jest zobowi─ůzany do skontaktowania si─Ö z Organizatorem poprzez wiadomo┼Ť─ç prywatn─ů na portalu Facebook b─ůd┼║ Instagram w celu przekazania danych niezb─Ödnych do wysy┼éki nagrody, w terminie 7 dni od momentu og┼éoszenia wynik├│w. Po up┼éywie tego czasu mo┼╝liwo┼Ť─ç odebrania nagrody przepada. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niemo┼╝no┼Ť─ç przekazania Nagrody Zwyci─Özcy z przyczyn od niego niezale┼╝nych, szczeg├│lnie w wyniku podania b┼é─Ödnego adresu.

5. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotycz─ůce Konkursu uczestnicy powinni zg┼éasza─ç najp├│┼║niej w terminie 5 dni od dnia rozwi─ůzania Konkursu, tj. od og┼éoszenia listy zwyci─Özc├│w, za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na nast─Öpuj─ůcy adres e-mail Organizatora: marketing@yournaturalside.eu


Konkurs majowy

Za oknem pi─Ökna wiosna, ale niestety podziwia─ç mo┼╝emy j─ů jedynie zza okna b─ůd┼║ podczas kr├│tkiego spaceru po zakupy. 👣 Nie┼éatwe czasy nasta┼éy. Jednak nieco pro┼Ťciej si─Ö w nich odnale┼║─ç, maj─ůc tak niesamowit─ů spo┼éeczno┼Ť─ç obok. 💚 T─Öskno nam do targowych rozm├│w i u┼Ťmiech├│w, ale na szcz─Ö┼Ťcie mamy jeszcze instagramowe konwersacje. 💬

Wasza obecno┼Ť─ç i zaufanie wiele dla nas znacz─ů, dlatego mamy dla Was prezent w postaci kolejnego konkursu. Do zgarni─Öcia 5 zestaw├│w naszych kosmetyk├│w: ┼Üliwka & Gorzka pomara┼äcza b─ůd┼║ Truskawka & Zielona herbata. 🍊 Co nale┼╝y zrobi─ç, by mie─ç szans─Ö na jeden z nich? Odpowiedz kr├│tko pod postem facebook <klik> lub instagram <klik> na pytanie konkursowe: ⬇

Jaki produkt sprawi┼é, ┼╝e rozkwit┼éa Twoja mi┼éo┼Ť─ç do kosmetyk├│w Your Natural Side?

Na Tw├│j komentarz czekamy do 23:59 03.05.2020. Prosimy, by nie by┼é d┼éu┼╝szy ni┼╝ 2 zdania. Pami─Ötaj, by wcze┼Ťniej przeczyta─ç Regulamin dost─Öpny na naszej stronie. 

Powodzenia! 🍀

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu i fundatorem nagr├│d jest marka Your Natural Side, adres e-mail marketing@yournaturalside.eu.

Konkurs organizowany jest za po┼Ťrednictwem serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e Konkurs nie jest w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, zarz─ůdzany ani powi─ůzany z podmiotami b─Öd─ůcymi w┼éa┼Ťcicielami serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Serwis ten nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje zwi─ůzane z Konkursem powinny by─ç kierowane do Organizatora, a w ┼╝adnym wypadku do w┼éa┼Ťciciela czy administratora serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Powy┼╝sze zwolnienie z odpowiedzialno┼Ťci nie wp┼éywa na odpowiedzialno┼Ť─ç Organizatora wobec uczestnika konkursu w zwi─ůzku z jego udzia┼éem w Konkursie.

Uczestnik posiadaj─ůcy konta w obydwu serwisach, mo┼╝e zamie┼Ťci─ç odpowied┼║ konkursow─ů wy┼é─ůcznie pod jednym postem ÔÇô w serwisie Instagram lub Facebook.

 

Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki i zasady, na jakich odbywa si─Ö Konkurs, w tym r├│wnie┼╝ warunki i zasady wy┼éaniania zwyci─Özc├│w. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ, informuje si─Ö, ┼╝e:

 • Administratorem danych osobowych uczestnik├│w (imi─Ö, nazwisko) oraz zwyci─Özc├│w (imi─Ö, nazwisko, adres, nr telefonu/e-mail) jest marka Your Natural Side.
 • Dane przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie w celach konkursowych.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne do wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie i otrzymania nagrody. Dane osobowe zwyci─Özc├│w zostan─ů udost─Öpnione wy┼é─ůcznie firmie kurierskiej w celu dostarczenia nagr├│d do zwyci─Özc├│w.
 • Dane przechowywane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny do realizacji wy┼╝ej okre┼Ťlonych cel├│w, w tym r├│wnie┼╝ obowi─ůzku archiwizacyjnego wynikaj─ůcego z przepis├│w prawa.
 • Ka┼╝demu kogo dane s─ů przetwarzane przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa:
 •       1. prawo dost─Öpu przys┼éuguj─ůce osobie, kt├│rej dane dotycz─ů (na podstawie art. 15 RODO),
 •       2. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 •       3. prawo do usuni─Öcia danych (ÔÇ×prawo do bycia zapomnianymÔÇŁ) (na podstawie art. 17 RODO)
 •       4. prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO)
 •       5. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO)
 •       6. prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)
 • Uczestnikom przys┼éuguje prawo do cofni─Öcia wcze┼Ťniej wyra┼╝onej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç przetwarzania, kt├│rego dokonano na jej podstawie przed cofni─Öciem zgody.
 • Uczestnikom przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ┼╝e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wykonanie zadania konkursowego jest r├│wnoznaczne z wcze┼Ťniejszym zapoznaniem si─Ö i akceptacj─ů regulaminu konkursu i wyra┼╝eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez mark─Ö Your Natural Side w celach konkursowych (w tym ÔÇô w przypadku wygranej ÔÇô przekazanie danych firmie kurierskiej na potrzeby przekazania Nagrody).

Uczestnik, wykonuj─ůc zadanie konkursowe, wyra┼╝a zgod─Ö na ÔÇô w przypadku wygranej ÔÇô opublikowanie swoich danych (imi─Ö, nazwisko/nazwa profilu) w po┼Ťcie z og┼éoszeniem zwyci─Özc├│w.

Uczestnikami konkursu mog─ů by─ç osoby posiadaj─ůce konto na Facebooku/Instagramie oraz posiadaj─ůce adres zamieszkania na terytorium Polski.

W Konkursie mo┼╝na bra─ç udzia┼é wy┼é─ůcznie osobi┼Ťcie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zg┼éosze┼ä konkursowych w imieniu os├│b trzecich. Osoba, kt├│ra przyst─ůpi┼éa do Konkursu (zwana ÔÇ×UczestnikiemÔÇŁ), jest zwi─ůzana warunkami niniejszego Regulaminu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Facebook/Instagram na profilach marki Your Natural Side. Nie jest jednak w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani zwi─ůzany z tymi serwisami. Ponadto, serwisy nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu przeprowadzenia Konkursu wobec jego uczestnik├│w. Wszelkie roszczenia z tego tytu┼éu uczestnicy powinni kierowa─ç bezpo┼Ťrednio do Organizatora.

Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego na profilach marki Your Natural Side w serwisie Facebook/Instagram-  od 24.04.2020 do 03.05.2020 do godziny 23:59. Zg┼éosze┼ä do udzia┼éu w konkursie mo┼╝na dokonywa─ç wy┼é─ůcznie w tym okresie. Odpowiedzi zamieszczone po tym czasie, nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö przez Komisj─Ö Konkursow─ů.

 1. PRZEBIEG KONKURSU

W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik powinien zapoznać się Regulaminem, a następnie, po jego akceptacji, wykonać zadanie konkursowe, tj. w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie:

Jaki produkt sprawi┼é, ┼╝e rozkwit┼éa Twoja mi┼éo┼Ť─ç do kosmetyk├│w Your Natural Side?

Ka┼╝dy z uczestnik├│w mo┼╝e zamie┼Ťci─ç wy┼é─ůcznie jedn─ů odpowied┼║. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika kilku, pod uwag─Ö b─Ödzie brana wy┼é─ůcznie ta opublikowana jako pierwsza. Odpowied┼║ konkursowa powinna zamyka─ç si─Ö w maksymalnie 2 zdaniach. Dopuszcza si─Ö r├│wnie┼╝ odpowiedzi w formach innych ni┼╝ pisemne, tj. grafik czy zdj─Ö─ç, kt├│rych autorem jest Uczestnik.

 1. NAGRODY

Komisja Konkursowa, kt├│r─ů powo┼éa Organizator, spo┼Ťr├│d wszystkich nades┼éanych i zgodnych z Regulaminem zg┼éosze┼ä, wybierze 5 ÔÇô uwzgl─Ödniaj─ůc zgodno┼Ť─ç z tematem konkursu oraz kreatywno┼Ť─ç – kt├│rych autor├│w nagrodzi 1 zestawem kosmetyk├│w marki Your Natural Side: ┼Üliwka & Gorzka pomara┼äcza b─ůd┼║ Truskawka & Zielona herbata. Za wygran─ů nie przys┼éuguje ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny. Uczestnik nie mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wymiany nagrody na inn─ů nagrod─Ö ani przeniesienia jej na kogo┼Ť innego.

W celu odebrania nagrody Zwyci─Özca jest zobowi─ůzany do skontaktowania si─Ö z Organizatorem poprzez wiadomo┼Ť─ç prywatn─ů na portalu Facebook b─ůd┼║ Instagram w celu przekazania danych niezb─Ödnych do wysy┼éki nagrody, w terminie 7 dni od momentu og┼éoszenia wynik├│w. Po up┼éywie tego czasu mo┼╝liwo┼Ť─ç odebrania nagrody przepada. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niemo┼╝no┼Ť─ç przekazania Nagrody Zwyci─Özcy z przyczyn od niego niezale┼╝nych, szczeg├│lnie w wyniku podania b┼é─Ödnego adresu.

 1. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotycz─ůce Konkursu uczestnicy powinni zg┼éasza─ç najp├│┼║niej w terminie 5 dni od dnia rozwi─ůzania Konkursu, tj. od og┼éoszenia listy zwyci─Özc├│w, za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na nast─Öpuj─ůcy adres e-mail Organizatora: marketing@yournaturalside.euKup olej, odbierz serum gratis!

Marzec to miesi─ůc rozwoju, przebudzenia po zimowych miesi─ůcach – dlaczego wi─Öc nie pom├│c rozkwitn─ů─ç tak┼╝e naszej sk├│rze? Zadbaj o ni─ů razem z Your Natural Side i odbierz serum piel─Ögnacyjne w gratisie* przy zakupie dowolnego oleju w terminie 01.03-31.03.2020.

Serum to idealne dope┼énienie naturalnej piel─Ögnacji. Dostarczy sk├│rze dodatkowych sk┼éadnik├│w aktywnych, uzupe┼éniaj─ůc dzia┼éanie oleju i hydrolatu, pozwalaj─ůc zadba─ç o ni─ů kompleksowo i wydoby─ç jej naturalne pi─Ökno i blask. Nawil┼╝enie, odbudowa czy mo┼╝e walka z wolnymi rodnikami – na co stawiasz w swojej piel─Ögnacji?

Lista sklep├│w bior─ůcych udzia┼é w akcji poni┼╝ej! Spiesz si─Ö, promocja w Twoim ulubionym punkcie trwa do wyczerpania zapas├│w.
*za serum – w zale┼╝no┼Ťci od sklepu – mo┼╝e zosta─ç naliczona symboliczna op┼éata

Sklepy internetowe

        

 

   

 

Sklepy stacjonarne

Brzeg Dolny

 • Ortomed | Rynek 12/23, 56-120 Brzeg Dolny

Gdańsk

 • Avocado vegan shop | ul. Wajdeloty 24 , 80-437 Gda┼äsk

K─ůty Wroc┼éawskie

 • Ortomed | Rynek 29, 55-080 K─ůty Wroc┼éawskie

Krak├│w

 • Eko Drogeria KopalniaÔÇôZdrowia.pl | ul. Wadowicka 6, 30-415 Krak├│w

Lublin

 • Kr├│lewska Zielarnia |  ul. Kr├│lewska 3, 20-109 Lublin
 • Kr├│lewska Zielarnia | ul. Krakowskie Przedmie┼Ťcie 59, 20-076 Lublin

Łomża

 • Drogeria na Farnej |  ul. Farna 4, 18-400 ┼üom┼╝a

Piła

 • Eko Rewir | ul. Marii Konopnickiej 9A, 64-920 Pi┼éa

Piotrk├│w Trybunalski

 • Mydlarnia Luna | Skwer Handlowy ÔÇ×Piotr i Pawe┼éÔÇŁ, ul. Wojska Polskiego 137/139, 97-300 Piotrk├│w Trybunalski

Radom

 • Dolina Rumianku | ul. Sta┼äczyka 4, 26-600 Radom
 • Mazide┼éko | ul. Wernera 10a, 26-610 Radom

Skierniewice

 • Mydlarnia pod Anio┼éem |  ul. Ga┼éeckiego 2B , 96-100 Skierniewice

Sosnowiec

 • Eko Lila Stoisko Handlowe |  C.H. Plejada ul. Staszica 8B, 41-200 Sosnowiec

Świdnica

 • Drogeria Joka |  ul.Budowlana 3, 58-100 ┼Üwidnica

Tarnowskie G├│ry

 • “MARTUSIA” | Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie G├│ry

Warszawa

 • Drogeria Novaya | ul. P┼éatnicza 74, 01-827 Warszawa
 • Drogeria Novaya | ul. Szpitalna 5, 00-031 Warszawa
 • Drogeria Spa |  ul. Annopol 2 , 03-236 Warszawa
 • Drogeria Spa |  ul. Czerwca 1976 r. 6, 02-495 Warszawa

Wieluń

 • Drogeria Shea |  ul. ┼Ťw. Barbary 5, 98-300 Wielu┼ä

Wrocław

 • Drogeria Lilar├│┼╝ |  ul. Pi┼ésudskiego 98, 50-018 Wroc┼éaw
 • Drogeria Lilar├│┼╝ |  ul. Zwyci─Öska 9-23/4b, 53-033 Wroc┼éaw

Konkurs #zostańwdomu

Aktualnie ograniczenie wszelakich wyj┼Ť─ç jest konieczne, ale przecie┼╝ siedzenie w domu wcale nie musi by─ç nudne. We┼║ udzia┼é w naszym konkursie i zach─Ö─ç innych do przestrzegania ograniczenia kontakt├│w z innymi do minimum! Odpowied┼║ na pytanie konkursowe: 

Jakie 3 s┼éowa najlepiej opisuj─ů Twoje #zosta┼äwdomu? 

Podziel si─Ö z nami w komentarzu informacj─ů, jak produktywnie wykorzystujesz ten czas. 💚 Na Wasze odpowiedzi czekamy pod postem Instagram <klik>  lub Facebook <klik> do 29.03.2020 w┼é─ůcznie. Do wygrania 3 bony o warto┼Ťci 100 z┼é ka┼╝dy do wykorzystania w naszym sklepie internetowym. Do dzie┼éa! 

Regulamin konkursu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu i fundatorem nagr├│d jest marka Your Natural Side, adres e-mail marketing@yournaturalside.eu.

Konkurs organizowany jest za po┼Ťrednictwem serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e Konkurs nie jest w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, zarz─ůdzany ani powi─ůzany z podmiotami b─Öd─ůcymi w┼éa┼Ťcicielami serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Serwis ten nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje zwi─ůzane z Konkursem powinny by─ç kierowane do Organizatora, a w ┼╝adnym wypadku do w┼éa┼Ťciciela czy administratora serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook/Instagram. Powy┼╝sze zwolnienie z odpowiedzialno┼Ťci nie wp┼éywa na odpowiedzialno┼Ť─ç Organizatora wobec uczestnika konkursu w zwi─ůzku z jego udzia┼éem w Konkursie.

Uczestnik posiadaj─ůcy konta w obydwu serwisach, mo┼╝e zamie┼Ťci─ç odpowied┼║ konkursow─ů wy┼é─ůcznie pod jednym postem ÔÇô w serwisie Instagram lub Facebook.

Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki i zasady, na jakich odbywa si─Ö Konkurs, w tym r├│wnie┼╝ warunki i zasady wy┼éaniania zwyci─Özc├│w. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ, informuje si─Ö, ┼╝e:

 • Administratorem danych osobowych uczestnik├│w (imi─Ö, nazwisko) oraz zwyci─Özc├│w (imi─Ö, nazwisko, adres, nr telefonu/e-mail) jest marka Your Natural Side.
 • Dane przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie w celach konkursowych.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne do wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie i otrzymania nagrody. Dane osobowe zwyci─Özc├│w zostan─ů udost─Öpnione wy┼é─ůcznie firmie kurierskiej w celu dostarczenia nagr├│d do zwyci─Özc├│w.
 • Dane przechowywane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny do realizacji wy┼╝ej okre┼Ťlonych cel├│w, w tym r├│wnie┼╝ obowi─ůzku archiwizacyjnego wynikaj─ůcego z przepis├│w prawa.
 • Ka┼╝demu kogo dane s─ů przetwarzane przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa:
 •       1. prawo dost─Öpu przys┼éuguj─ůce osobie, kt├│rej dane dotycz─ů (na podstawie art. 15 RODO),
 •       2. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 •       3. prawo do usuni─Öcia danych (ÔÇ×prawo do bycia zapomnianymÔÇŁ) (na podstawie art. 17 RODO)
 •       4. prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO)
 •       5. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO)
 •       6. prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)
 • Uczestnikom przys┼éuguje prawo do cofni─Öcia wcze┼Ťniej wyra┼╝onej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç przetwarzania, kt├│rego dokonano na jej podstawie przed cofni─Öciem zgody.
 • Uczestnikom przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ┼╝e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wykonanie zadania konkursowego jest r├│wnoznaczne z wcze┼Ťniejszym zapoznaniem si─Ö i akceptacj─ů regulaminu konkursu i wyra┼╝eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez mark─Ö Your Natural Side w celach konkursowych.

Uczestnik, wykonuj─ůc zadanie konkursowe, wyra┼╝a zgod─Ö na ÔÇô w przypadku wygranej ÔÇô opublikowanie swoich danych (imi─Ö, nazwisko/nazwa profilu) w po┼Ťcie z og┼éoszeniem zwyci─Özc├│w.

Uczestnikami konkursu mog─ů by─ç osoby posiadaj─ůce konto na Facebooku/Instagramie oraz posiadaj─ůce adres zamieszkania na terytorium Polski.

W Konkursie mo┼╝na bra─ç udzia┼é wy┼é─ůcznie osobi┼Ťcie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zg┼éosze┼ä konkursowych w imieniu os├│b trzecich. Osoba, kt├│ra przyst─ůpi┼éa do Konkursu (zwana ÔÇ×UczestnikiemÔÇŁ), jest zwi─ůzana warunkami niniejszego Regulaminu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Facebook/Instagram na profilach marki Your Natural Side. Nie jest jednak w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani zwi─ůzany z tymi serwisami. Ponadto, serwisy nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu przeprowadzenia Konkursu wobec jego uczestnik├│w. Wszelkie roszczenia z tego tytu┼éu uczestnicy powinni kierowa─ç bezpo┼Ťrednio do Organizatora.

Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego na profilach marki Your Natural Side w serwisie Facebook/Instagram – od 20.03.2020 do 29.03.2020 do godziny 23:59, z mo┼╝liwo┼Ťci─ů przed┼éu┼╝enia decyzj─ů Organizatora. Zg┼éosze┼ä do udzia┼éu w konkursie mo┼╝na dokonywa─ç wy┼é─ůcznie w tym okresie. Odpowiedzi zamieszczone po tym czasie, nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö przez Komisj─Ö Konkursow─ů.

 1. PRZEBIEG KONKURSU

W celu wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie uczestnik powinien zapozna─ç si─Ö Regulaminem, a nast─Öpnie, po jego akceptacji, wykona─ç zadanie konkursowe, tj. w komentarzu pod postem konkursowym odpowied┼║ na pytanie: Jakie 3 s┼éowa najlepiej opisuj─ů Twoje #zosta┼äwdomu? Ka┼╝dy z uczestnik├│w mo┼╝e zamie┼Ťci─ç wy┼é─ůcznie jedn─ů propozycj─Ö. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika kilku propozycji, pod uwag─Ö b─Ödzie brane wy┼é─ůcznie to opublikowane jako pierwsze. Konkurs ma charakter pozytywny i ma na celu zach─Öcenie odbiorc├│w do pozostania w domu na czas pandemii, dlatego odpowiedzi zawieraj─ůce negatywne tre┼Ťci b─ůd┼║ wulgaryzmy b─Öd─ů usuwane przez Organizatora, a tym samym wykluczone z Konkursu.

 1. NAGRODY

Komisja Konkursowa, kt├│r─ů powo┼éa Organizator, spo┼Ťr├│d wszystkich nades┼éanych i zgodnych z Regulaminem zg┼éosze┼ä, wybierze 3 ÔÇô uwzgl─Ödniaj─ůc zgodno┼Ť─ç z tematem konkursu oraz kreatywno┼Ť─ç, kt├│rych autor├│w nagrodzi bonem o warto┼Ťci 100 z┼é ka┼╝dy do wykorzystania w sklepie e-yournaturalside.eu/. Za wygran─ů nagrod─Ö nie przys┼éuguje ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny. Uczestnik nie mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wymiany nagrody na inn─ů nagrod─Ö ani przeniesienia jej na kogo┼Ť innego.

W celu odebrania nagrody ÔÇô kodu umo┼╝liwiaj─ůcego zrealizowanie bonu – Zwyci─Özca jest zobowi─ůzany do skontaktowania si─Ö z Organizatorem poprzez wiadomo┼Ť─ç prywatn─ů na portalu Facebook b─ůd┼║ Instagram w celu ustalenia szczeg├│┼é├│w, w terminie 7 dni od momentu og┼éoszenia wynik├│w. Po up┼éywie tego czasu mo┼╝liwo┼Ť─ç odebrania nagrody przepada. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niemo┼╝no┼Ť─ç przekazania Nagrody Zwyci─Özcy z przyczyn od niego niezale┼╝nych. Zwyci─Özca mo┼╝e wykorzysta─ç bon na dowolne produkty w oficjalnym e-sklepie Your Natural Side o ┼é─ůcznej warto┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej 100 z┼é w terminie 30 dni od dnia otrzymania kodu umo┼╝liwiaj─ůcego realizacj─Ö bonu.

 1. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotycz─ůce Konkursu uczestnicy powinni zg┼éasza─ç najp├│┼║niej w terminie 5 dni od dnia rozwi─ůzania Konkursu, tj. od og┼éoszenia listy zwyci─Özc├│w, za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na nast─Öpuj─ůcy adres e-mail Organizatora: marketing@yournaturalside.eu


Konkurs walentynkowy

ÔÇ×Wiek nie chroni Ci─Ö przed mi┼éo┼Ťci─ů, ale mi┼éo┼Ť─ç do pewnego stopnia chroni Ci─Ö przed wiekiemÔÇŁ ÔÇô podobnie jak odpowiednio dobrana piel─Ögnacji, dlatego z okazji zbli┼╝aj─ůcych si─Ö Walentynek przygotowali┼Ťmy dla Was konkurs. 🙂 Do zgarni─Öcia 5 zestaw├│w naszych kosmetyk├│w do kompleksowej piel─Ögnacji: woda 100 ml, olej 30 ml, glinka, mas┼éo 100 ml, maska serum oraz peeling do ust. Ca┼éo┼Ť─ç oczywi┼Ťcie dobrana przez nas specjalnie do potrzeb Waszej sk├│ry czy w┼éos├│w.

A co nale┼╝y zrobi─ç, by mie─ç szans─Ö na wygran─ů?
Wystarczy odpowiedzie─ç na pytanie konkursowe: Kt├│re 2 kosmetyki Your Natural Side stanowi─ů Twoim zdaniem najlepsz─ů par─Ö?

Kr├│tk─ů odpowied┼║ wraz z uzasadnieniem wyboru (2-3 zdania) zamie┼Ť─ç w komentarzu pod postem konkursowym. Nie zapomnij wcze┼Ťniej zapozna─ç si─Ö z Regulaminem konkursu! Na zg┼éoszenia czekamy od teraz do 09.02.2020 do 23:59. W ci─ůgu 7 dni od zako┼äczenia konkursu, wy┼éonimy 5 zwyci─Özc├│w.

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu i fundatorem nagr├│d jest marka Your Natural Side, adres e-mail marketing@yournaturalside.eu.
Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki i zasady, na jakich odbywa si─Ö Konkurs, w tym r├│wnie┼╝ warunki i zasady wy┼éaniania zwyci─Özc├│w. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ, informuje si─Ö, ┼╝e:

 • Administratorem danych osobowych uczestnik├│w (imi─Ö, nazwisko) oraz zwyci─Özc├│w (imi─Ö, nazwisko, adres, nr telefonu/e-mail) jest marka Your Natural Side.
 • Dane przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie w celach konkursowych.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne do wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie i otrzymania nagrody. Dane osobowe zwyci─Özc├│w zostan─ů udost─Öpnione wy┼é─ůcznie firmie kurierskiej w celu dostarczenia nagr├│d do zwyci─Özc├│w.
 • Dane przechowywane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny do realizacji wy┼╝ej okre┼Ťlonych cel├│w, w tym r├│wnie┼╝ obowi─ůzku archiwizacyjnego wynikaj─ůcego z przepis├│w prawa.
 • Ka┼╝demu kogo dane s─ů przetwarzane przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa:
  • 1. prawo dost─Öpu przys┼éuguj─ůce osobie, kt├│rej dane dotycz─ů (na podstawie art. 15 RODO),
  • 2. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
  • 3. prawo do usuni─Öcia danych (ÔÇ×prawo do bycia zapomnianymÔÇŁ) (na podstawie art. 17 RODO)
  • 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO)
  • 5. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO)
  • 6. prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)
 • Uczestnikom przys┼éuguje prawo do cofni─Öcia wcze┼Ťniej wyra┼╝onej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç przetwarzania, kt├│rego dokonano na jej podstawie przed cofni─Öciem zgody.
 • Uczestnikom przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ┼╝e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wykonanie zadania konkursowego jest r├│wnoznaczne z wcze┼Ťniejszym zapoznaniem si─Ö i akceptacj─ů regulaminu konkursu i wyra┼╝eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez mark─Ö Your Natural Side w celach konkursowych.

Uczestnik, wykonuj─ůc zadanie konkursowe, wyra┼╝a zgod─Ö na ÔÇô w przypadku wygranej ÔÇô opublikowanie swoich danych (imi─Ö, nazwisko b─ůd┼║ nazwa profilu) w po┼Ťcie z og┼éoszeniem zwyci─Özc├│w.

Uczestnikami konkursu mog─ů by─ç osoby posiadaj─ůce konto na Facebooku lub/i na Instagramie oraz posiadaj─ůce adres zamieszkania na terytorium Polski.

W Konkursie mo┼╝na bra─ç udzia┼é wy┼é─ůcznie osobi┼Ťcie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zg┼éosze┼ä konkursowych w imieniu os├│b trzecich. Osoba, kt├│ra przyst─ůpi┼éa do Konkursu (zwana ÔÇ×UczestnikiemÔÇŁ), jest zwi─ůzana warunkami niniejszego Regulaminu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisach Instagram oraz Facebook. Nie jest jednak w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani zwi─ůzany z tymi serwisami. Ponadto, Facebook ani Instagram nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu przeprowadzenia Konkursu wobec jego uczestnik├│w. Wszelkie roszczenia z tego tytu┼éu uczestnicy powinni kierowa─ç bezpo┼Ťrednio do Organizatora.
Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego na profilach marki Your Natural Side w serwisach Facebook oraz Instagram-  od 29.01.2020 do 09.02.2020 roku do godziny 23:59, z mo┼╝liwo┼Ťci─ů przed┼éu┼╝enia decyzj─ů Organizatora. Zg┼éosze┼ä do udzia┼éu w konkursie mo┼╝na dokonywa─ç wy┼é─ůcznie w tym okresie. Odpowiedzi zamieszczone po tym czasie, nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö przez Komisj─Ö Konkursow─ů.

3. PRZEBIEG KONKURSU
W celu wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie uczestnik powinien zapozna─ç si─Ö Regulaminem Konkursu, a nast─Öpnie, po jego akceptacji, wykona─ç zadanie konkursowe, tj. odpowiedzie─ç na pytanie: Kt├│re 2 kosmetyki Your Natural Side stanowi─ů Twoim zdaniem najlepsz─ů par─Ö? Odpowied┼║ powinna zawiera─ç nazwy dw├│ch produkt├│w, jakie wyst─Öpuj─ů w ofercie marki Your Natural Side wraz z kr├│tkim uzasadnieniem, dlaczego akurat one idealnie si─Ö ze sob─ů komponuj─ů. Ka┼╝dy z uczestnik├│w mo┼╝e zamie┼Ťci─ç wy┼é─ůcznie jedn─ů propozycj─Ö. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika kilku propozycji, pod uwag─Ö b─Ödzie brane wy┼é─ůcznie to opublikowane jako pierwsze.

4. NAGRODY
Komisja Konkursowa, kt├│r─ů powo┼éa Organizator, spo┼Ťr├│d wszystkich nades┼éanych i zgodnych z Regulaminem zg┼éosze┼ä, wybierze 5 odpowiedzi ÔÇô uwzgl─Ödniaj─ůc zgodno┼Ť─ç z tematem konkursu oraz kreatywno┼Ť─ç, kt├│rych autor├│w nagrodzi zestawem kosmetyk├│w marki Your Natural Side (woda 100 ml, olej 30 ml, glinka, mas┼éo 100 ml, maska serum oraz peeling do ust). Poszczeg├│lne elementy zestawu zostan─ů odpowiednio dobrane przez Organizatora po konsultacji ze Zwyci─Özc─ů. Za wygran─ů nagrod─Ö nie przys┼éuguje ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny. Uczestnik nie mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wymiany wygranej nagrody na inn─ů nagrod─Ö ani przeniesienia jej na kogo┼Ť innego.
W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowi─ůzany do skontaktowania si─Ö z Organizatorem poprzez wiadomo┼Ť─ç prywatn─ů na portalu Facebook b─ůd┼║ Instagram w celu ustalenia szczeg├│┼é├│w, w terminie 7 dni od momentu og┼éoszenia wynik├│w. Jedyn─ů drog─ů otrzymania nagrody w postaci zestawu kosmetyk├│w jest wysy┼éka za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niemo┼╝no┼Ť─ç przekazania Nagrody zwyci─Özcom z przyczyn od niego niezale┼╝nych, a zw┼éaszcza podania b┼é─Ödnego adresu przez poszczeg├│lnych Zwyci─Özc├│w Konkursu, nieodebrania przesy┼éki (w przypadku zwrotu do Organizatora przesy┼éka nie b─Ödzie ponownie wys┼éana).

5. REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje dotycz─ůce Konkursu uczestnicy powinni zg┼éasza─ç najp├│┼║niej w terminie 5 dni od dnia rozwi─ůzania Konkursu, tj. od og┼éoszenia listy zwyci─Özc├│w, za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na nast─Öpuj─ůcy adres e-mail Organizatora: marketing@yournaturalside.eu


 

Kup olej, odbierz wod─Ö z melisy lekarskiej za 1 z┼é!ÔáÇÔáÇÔáÇÔáÇÔáÇ

Powoli nadchodzi jesie┼ä. To wa┼╝ny okres w piel─Ögnacji, poniewa┼╝ trzeba przywr├│ci─ç sk├│rze dobr─ů kondycj─Ö, nierzadko nadszarpni─Öt─ů po letnich miesi─ůcach i jak najlepiej przygotowa─ç j─ů na trudne, zimowe warunki.

Dobrze wiemy, ┼╝e w duecie ra┼║niej, dlatego wrzesie┼ä to miesi─ůc, w kt├│rym do zakupu dowolnego oleju naszej marki o pojemno┼Ťci co najmniej 30 ml, mo┼╝esz otrzyma─ç Wod─Ö Melisa 100 ml za 1 z┼é!

Po┼é─ůcz wyj─ůtkowe w┼éa┼Ťciwo┼Ťci ulubionego oleju z uniwersaln─ů wod─ů ro┼Ťlinn─ů i ciesz si─Ö korzy┼Ťciami p┼éyn─ůcymi z naturalnej piel─Ögnacji! Wod─Ö mo┼╝esz stosowa─ç jako baz─Ö pod olej b─ůd┼║ dodatkowo uzupe┼éni─ç taki zestaw o odpowiednie serum, glink─Ö i myd┼éo, dzi─Öki czemu kompleksowo zadbasz o swoj─ů sk├│r─Ö.

Lista sklep├│w bior─ůcych udzia┼é w akcji poni┼╝ej!🍃 Spiesz si─Ö, akcja trwa do wyczerpania zapas├│w. Je┼Ťli wstrzymuje Ci─Ö trudno┼Ť─ç z doborem oleju, napisz do nas. Ch─Ötnie doradzimy!

Sklepy internetowe

                    

      

Sklepy stacjonarne

 

Brzeg Dolny

 • Ortomed | Rynek 12/23, 56-120 Brzeg Dolny

Bytom

 • Drogeria Endorphine | Agora Bytom Plac Tadeusza Ko┼Ťciuszki 1, 41-902 Bytom

Gdynia

 • Sklep naturalny Nati | ul. ┼Üwi─Ötoja┼äska 71, 81-389 Gdynia

Katowice

 • Drogeria Endorphine | Galeria Katowicka ul. 3-go Maja 30, 40-097 Katowice

K─ůty Wroc┼éawskie

 • Ortomed | Rynek 29, 55-080 K─ůty Wroc┼éawskie

Kielce

 • Haloko.Sklep z kosmetykami naturalnymi | ul. Ma┼éa 8, 25-302 Kielce

Lubart├│w

 • Drogeria Sekret Urody | ul. Lubelska 5, 21-100 Lubart├│w
 • Drogeria Sekret Urody | ul. Rynek I/17, 21-100 Lubart├│w

Lublin

 • Kr├│lewska Zielarnia |  ul. Kr├│lewska 3, 20-109 Lublin

Łódź

 • Biorodzina | ul. Kili┼äskiego 298, 93-160 ┼ü├│d┼║
 • Biorodzina | ul. Opolczyka 15A, 92-417 ┼ü├│d┼║

Sosnowiec

 • Eko Lila Stoisko Handlowe |  C.H. Plejada ul. Staszica 8B, 41-200 Sosnowiec

Tarnowskie G├│ry

 • ÔÇ×MARTUSIAÔÇŁ | Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie G├│ry

Tychy

 • Drogeria Endorphine | Gemini Park Tychy ul. Towarowa 2c, 43-100 Tychy

Warszawa

 • Drogeria Spa |  ul. Annopol 2 , 03-236 Warszawa
 • Drogeria Spa |  ul. Czerwca 1976 r. 6, 02-495 Warszawa

Wieluń

 • Drogeria Shea |  ul. ┼Ťw. Barbary 5, 98-300 Wielu┼ä

Wymy┼Ťl has┼éo i wygraj zestaw kosmetyk├│w Your Natural SideÔáÇÔáÇÔáÇÔáÇÔáÇ

Z okazji okr─ůg┼éej liczby (5000!) obserwator├│w, jak─ů przekroczyli┼Ťmy na Instagramie, mamy dla Was konkurs ­čÖé Do zgarni─Öcia, tradycyjnie ju┼╝, zestaw naszych kosmetyk├│w do kompleksowej piel─Ögnacji: olej, mas┼éo, serum, glinka, woda ro┼Ťlinna. Wszystko dobrane przez nas specjalnie do Waszego typu sk├│ry czy w┼éos├│w.

Nagrodzimy a┼╝ 5 os├│b! A co nale┼╝y zrobi─ç?

Od dawna marz─ů nam si─Ö kolejna edycja materia┼éowych toreb wielokrotnego u┼╝ytku, ale jeszcze nie znale┼║li┼Ťmy tego jednego has┼éa, kt├│re idealnie by na nie pasowa┼éo. Dlatego potrzebna nam Wasza pomoc ­čśë Og┼éaszamy konkurs: ÔÇ×Has┼éo na torb─Ö Your Natural SideÔÇŁ!

Wymy┼Ťl kr├│tki, chwytliwy tekst kojarz─ůcy si─Ö z natur─ů b─ůd┼║ nasz─ů mark─ů, kt├│ry chcia┼éby┼Ť zobaczy─ç na ekologicznej torbie Your Natural Side i zamie┼Ť─ç go w komentarzu pod postem konkursowym.

Nie zapomnij wcze┼Ťniej zapozna─ç si─Ö z Regulaminem konkursu! Na zg┼éoszenia czekamy od teraz do niedzieli (30.06.19) do 23:59. W ci─ůgu 7 dni od zako┼äczenia konkursu, wy┼éonimy jednego Laureata, kt├│rego has┼éo znajdzie si─Ö na torbie Your Natural Side. Dodatkowo, autorom czterech kolejnych hase┼é, kt├│re nam si─Ö spodobaj─ů, przyznamy wyr├│┼╝nienie, a ca┼é─ů pi─ůtk─Ö obdarujemy zestawem naszych kosmetyk├│w.

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu i fundatorem nagr├│d jest marka Your Natural Side, adres e-mail marketing@yournaturalside.eu.

Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki i zasady, na jakich odbywa si─Ö Konkurs, w tym r├│wnie┼╝ warunki i zasady wy┼éaniania zwyci─Özc├│w. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ, informuje si─Ö, ┼╝e:

 • Administratorem danych osobowych uczestnik├│w (imi─Ö, nazwisko) oraz zwyci─Özc├│w (imi─Ö, nazwisko, adres, nr telefonu/e-mail) jest marka Your Natural Side.
 • Dane przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie w celach konkursowych.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne do wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie i otrzymania nagrody. Dane osobowe zwyci─Özc├│w zostan─ů udost─Öpnione wy┼é─ůcznie firmie kurierskiej w celu dostarczenia nagr├│d do zwyci─Özc├│w.
 • Dane przechowywane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny do realizacji wy┼╝ej okre┼Ťlonych cel├│w, w tym r├│wnie┼╝ obowi─ůzku archiwizacyjnego wynikaj─ůcego z przepis├│w prawa.
 • Ka┼╝demu kogo dane s─ů przetwarzane przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa:
  • 1. prawo dost─Öpu przys┼éuguj─ůce osobie, kt├│rej dane dotycz─ů (na podstawie art. 15 RODO),
  • 2. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
  • 3. prawo do usuni─Öcia danych (ÔÇ×prawo do bycia zapomnianymÔÇŁ) (na podstawie art. 17 RODO),
  • 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
  • 5. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
  • 6. prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)
 • Uczestnikom przys┼éuguje prawo do cofni─Öcia wcze┼Ťniej wyra┼╝onej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç przetwarzania, kt├│rego dokonano na jej podstawie przed cofni─Öciem zgody.
 • Uczestnikom przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ┼╝e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wykonanie zadania konkursowego jest r├│wnoznaczne z wcze┼Ťniejszym zapoznaniem si─Ö i akceptacj─ů regulaminu konkursu i wyra┼╝eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez mark─Ö Your Natural Side w celach konkursowych.

Uczestnik, wykonuj─ůc zadanie konkursowe, wyra┼╝a zgod─Ö na ÔÇô w przypadku wygranej – opublikowanie swoich danych (imi─Ö, nazwisko b─ůd┼║ nazwa profilu) w po┼Ťcie z og┼éoszeniem zwyci─Özc├│w.

Uczestnikami konkursu mog─ů by─ç osoby posiadaj─ůce konto na Facebooku lub/i na Instagramie oraz posiadaj─ůce adres zamieszkania na terytorium Polski.

W Konkursie mo┼╝na bra─ç udzia┼é wy┼é─ůcznie osobi┼Ťcie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zg┼éosze┼ä konkursowych w imieniu os├│b trzecich. Osoba, kt├│ra przyst─ůpi┼éa do Konkursu (zwana ÔÇ×uczestnikiemÔÇŁ), jest zwi─ůzana warunkami niniejszego Regulaminu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisach Instagram oraz Facebook. Nie jest jednak w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani zwi─ůzany z tymi serwisami. Ponadto, Facebook ani Instagram nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu przeprowadzenia Konkursu wobec jego uczestnik├│w. Wszelkie roszczenia z tego tytu┼éu uczestnicy powinni kierowa─ç bezpo┼Ťrednio do Organizatora.

Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.

Uczestnik, bior─ůc udzia┼é w konkursie, o┼Ťwiadcza ┼╝e:

 •  jest jedynym autorem Odpowiedzi (nazywanej te┼╝ ÔÇ×Dzie┼éemÔÇŁ) zg┼éoszonej przez niego do Konkursu;
 • odpowied┼║ nie narusza praw os├│b trzecich.

Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestnik├│w praw autorskich os├│b trzecich. W przypadku zg┼éoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytu┼éu praw autorskich lub pokrewnych do pracy konkursowej opublikowanej przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo usuni─Öcia zg┼éoszenia Uczestnika w Konkursie, ewentualnie uniewa┼╝nienia wyniku danego Uczestnika i wyst─ůpienia z ┼╝─ůdaniem o zwrot nagrody oraz ┼╝─ůdaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych koszt├│w poniesionych przez Organizatora w zwi─ůzku z naruszeniem przez Uczestnika praw osoby trzeciej.

Laureat zrzeka si─Ö wszelkich praw autorskich zwi─ůzanych z wymy┼Ťlonym has┼éem na rzecz Organizatora. Z chwil─ů przekazania danych do wysy┼éki nagrody Organizatorowi, Laureat Konkursu ÔÇô Autor Dzie┼éa (Has┼éa Konkursowego) przenosi na Organizatora ca┼éo┼Ť─ç autorskich praw maj─ůtkowych i praw pokrewnych do Dzie┼éa.

Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o kt├│rych mowa w ust. 1, nast─Öpuje w zakresie wszystkich p├│l eksploatacji, okre┼Ťlonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i szczeg├│lno┼Ťci Organizator uprawniony jest do:

 • a) utrwalania jak─ůkolwiek technik─ů, jakimikolwiek ┼Ťrodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na ta┼Ťmie magnetycznej, na dyskietce, materiale, p┼éycie cd/dvd, cyfrowo,
 • b) zwielokrotniania jak─ůkolwiek technik─ů, jakimikolwiek ┼Ťrodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na ta┼Ťmie magnetycznej, na materiale, na dyskietce, p┼éycie cd/dvd, cyfrowo,
 • c) wprowadzania do obrotu,
 • d) wprowadzania do pami─Öci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
 • e) publicznego udost─Öpniania dzie┼éa w taki spos├│b, aby ka┼╝dy m├│g┼é mie─ç do niego dost─Öp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udost─Öpniania w Internecie),
 • f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
 • g) wystawiania,
 • h) wy┼Ťwietlania,
 • i) wykorzystania Dzie┼éa i jego fragment├│w w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewn─Ötrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materia┼éach i gad┼╝etach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;

Laureat, z chwil─ů przekazania Organizatorowi danych do wysy┼éki nagrody, wyra┼╝a zgod─Ö na rozpowszechnianie Dzie┼éa przez Organizatora bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora ÔÇô laureata.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego na profilach marki Your Natural Side w serwisach Facebook oraz Instagram- 24.06.2019 do niedzieli, tj. 30 czerwca 2019 roku do godziny 23:59, z mo┼╝liwo┼Ťci─ů przed┼éu┼╝enia decyzj─ů Organizatora. Zg┼éosze┼ä do udzia┼éu w konkursie mo┼╝na dokonywa─ç wy┼é─ůcznie w tym okresie. Odpowiedzi zamieszczone po tym czasie, nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö przez Komisj─Ö Konkursow─ů.

3. PRZEBIEG KONKURSU

W celu wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie uczestnik powinien zapozna─ç si─Ö Regulaminem Konkursu, a nast─Öpnie, po jego akceptacji, wykona─ç zadanie konkursowe: w komentarzu pod postem konkursowym zamie┼Ťci─ç swoj─ů propozycj─Ö napisu, jaki zostanie nadrukowany na przyjaznej ┼Ťrodowisku torbie marki Your Natural Side. Has┼éo powinno by─ç kr├│tkie (max. 1 zdanie). Ka┼╝dy z uczestnik├│w mo┼╝e zamie┼Ťci─ç wy┼é─ůcznie jedn─ů propozycj─Ö. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika kilku propozycji, pod uwag─Ö b─Ödzie brane wy┼é─ůcznie to opublikowane jako pierwsze.

4. NAGRODY

Komisja Konkursowa, kt├│r─ů powo┼éa Organizator, spo┼Ťr├│d wszystkich nades┼éanych i zgodnych z Regulaminem zg┼éosze┼ä, wybierze 1 zwyci─Özc─Ö oraz wyr├│┼╝ni 4 Uczestnik├│w. Nagrod─ů g┼é├│wn─ů w Konkursie jest zamieszczenie zwyci─Öskiego has┼éa na przyjaznej ┼Ťrodowisku torbie Your Natural Side oraz zestaw indywidualnie dobranych do potrzeb sk├│ry zwyci─Özcy kosmetyk├│w Your Natural Side (olej, mas┼éo, serum, glinka, woda ro┼Ťlinna). Organizator zapewnia tak┼╝e 4 zestawy indywidualnie dobranych do potrzeb sk├│ry kosmetyk├│w Your Natural Side (olej, mas┼éo, serum, glinka, woda ro┼Ťlinna) dla autor├│w 4 kolejnych, wyr├│┼╝nionych prac. Za wygran─ů nagrod─Ö nie przys┼éuguje ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny. Uczestnik nie mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wymiany wygranej nagrody na inn─ů nagrod─Ö ani przeniesienia jej na kogo┼Ť innego.

W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowi─ůzany do skontaktowania si─Ö z Organizatorem poprzez wiadomo┼Ť─ç prywatn─ů na portalu Facebook b─ůd┼║ Instagram w celu ustalenia szczeg├│┼é├│w, w terminie 7 dni od momentu og┼éoszenia wynik├│w. Jedyn─ů drog─ů otrzymania nagrody w postaci zestawu kosmetyk├│w jest wysy┼éka za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej.

Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niemo┼╝no┼Ť─ç przekazania Nagrody zwyci─Özcom z przyczyn od niego niezale┼╝nych, a zw┼éaszcza podania b┼é─Ödnego adresu przez poszczeg├│lnych Zwyci─Özc├│w Konkursu, nieodebrania przesy┼éki (w przypadku zwrotu do Organizatora przesy┼éka nie b─Ödzie ponownie wys┼éana).

5. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotycz─ůce Konkursu uczestnicy powinni zg┼éasza─ç najp├│┼║niej w terminie 5 dni od dnia rozwi─ůzania Konkursu, tj. od og┼éoszenia listy zwyci─Özc├│w, za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na nast─Öpuj─ůcy adres e-mail Organizatora: marketing@yournaturalside.eu


Kup hydrolat, odbierz glink─Ö za 1 z┼é!ÔáÇÔáÇÔáÇÔáÇÔáÇ

Na czerwiec przygotowali┼Ťmy dla Was rewelacyjn─ů akcj─Ö specjaln─ů 💚W wybranych punktach sprzeda┼╝y internetowej b─ůd┼║ stacjonarnej naszych produkt├│w, przy zakupie dowolnej wody w pojemno┼Ťci 100ml lub 200ml b─Ödziecie mogli odebra─ç jedn─ů z naszych glinek tylko za z┼éot├│wk─Ö! Taki zestaw to doskona┼éa baza domowych maseczek do twarzy. Przygotujmy wsp├│lnie cer─Ö na nadchodz─ůce lato!


Lista sklep├│w bior─ůcych udzia┼é w akcji poni┼╝ej!🍃 Spiesz si─Ö, akcja trwa do wyczerpania zapas├│w.

Sklepy bior─ůce udzia┼é w akcji Kup hydrolat, odbierz glink─Ö za 1 z┼é!

                     

Sklepy stacjonarne

 • Bydgoszcz Drogeria Misumi24 | ul. Dworcowa 8, 85-010 Bydgoszcz
 • Bydgoszcz Inspiro shop | ul. Rejewskiego 3 (Centrum handlowe Auchan), 85-791 Bydgoszcz
 • Gniezno Herbarium sklep zielarsko-medyczny | ul. Grunwaldzka 2, 62-200 Gniezno
 • Krak├│w Drogeria Pigment |  ul. D┼éuga 76, 31-146 Krak├│w
 • Krak├│w Drogeria Pigment |  ul. Erazma Jerzmanowskiego 14, 36-836 Krak├│w
 • Krak├│w Drogeria Pigment |  ul. Karmelicka 47, 31-128 Krak├│w
 • Lubart├│w Drogeria Sekret Urody | ul. Lubelska 5, 21-100 Lubart├│w
 • Lubart├│w Drogeria Sekret Urody | ul. Rynek I/17, 21-100 Lubart├│w
 • Lublin Drogeria eKobieca.pl | ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin
 • Pozna┼ä Drogeria Misumi24 | ul. P├│┼éwiejska 17, 61-885 Pozna┼ä
 • Przemy┼Ťl Mydlarnia z Natury | ul. Kazimierza Wielkiego 12, 37-700 Przemy┼Ťl
 • Radom Zielony Zak─ůtek | ul. Malczewskiego 2, 26-600 Radom
 • Wielu┼ä Drogeria Shea |  ul. ┼Ťw. Barbary 5, 98-300 Wielu┼ä
 • Wroc┼éaw Drogeria Lilar├│┼╝ |  ul. Pi┼ésudskiego 98, 50-018 Wroc┼éaw
 • Wroc┼éaw Drogeria Lilar├│┼╝ |  ul. Zwyci─Öska 9-23/4b, 53-033 Wroc┼éaw
 • Wroc┼éaw Ekopasa┼╝ Elfinka | ul. Pi┼ésudskiego 47-57, 50-032 Wroc┼éaw

 

Nowo┼Ť─ç – woda melisa lekarska

Wiosna to idealny okres na wprowadzanie nowo┼Ťci! Wtedy w ko┼äcu wszystko budzi si─Ö ze snu – ponownie jest nowe, ┼Ťwie┼╝e, zielone. Zupe┼énie jak nasza woda Melisa. Woda z melisy doskonale spisze si─Ö w piel─Ögnacji cery mieszanej, t┼éustej, problemowej, kt├│ra potrzebuje oczyszczenia, ale jednocze┼Ťnie tak┼╝e ukojenia i ┼éagodzenia. Wspomo┼╝e walk─Ö o zmniejszenie widoczno┼Ťci por├│w i zniwelowanie ┼éupie┼╝u czy podra┼╝nie┼ä. Z kolei lekko herbaciany zapach z nutk─ů cytrus├│w czyni z Melisy mgie┼ék─Ö, kt├│ra nie tylko od┼Ťwie┼╝y cia┼éo, ale tak┼╝e pomo┼╝e ukoi─ç sko┼éatane nerwy.

Cenne w┼éa┼Ťciwo┼Ťci Melisy lekarskiej znano ju┼╝ w staro┼╝ytno┼Ťci. Jest nie tylko ro┼Ťlin─ů lecznicz─ů (olejek z melisy poleca si─Ö w bezsenno┼Ťci czy nerwicy, napary pomagaj─ů r├│wnie┼╝ przy niedomaganiach uk┼éadu trawiennego, b├│lach g┼éowy, a kompresy przy ugryzieniach owad├│w), ale r├│wnie┼╝ miododajn─ů. Co ciekawe, st─ůd w┼éa┼Ťnie wzi─Ö┼éa swoj─ů nazw─Ö. Pochodzi ona bowiem od greckiego s┼éowa melitta oznaczaj─ůcego pszczo┼é─Ö. O melisie kr─ů┼╝y wiele mit├│w. Dos┼éownie! Przyk┼éadowo, pojawia si─Ö w greckiej mitologii jako imi─Ö nimfy, kt├│ra przekaza┼éa ludziom wiedz─Ö na temat zbierania miodu. Mitem natomiast nie s─ů jej kosmetyczne w┼éa┼Ťciwo┼Ťci.


 

Dzie┼ä Kobiet – mini produkty czekaj─ů w Twoim sklepie

To nie koniec niespodzianek na Dzie┼ä Kobiet, jakie dla Was przygotowali┼Ťmy. Poza konkursem (Facebook <klik> Instagram <klik>) organizowanym na naszych profilach spo┼éeczno┼Ťciowych, wsp├│lnie z kilkunastoma sklepami przygotowali┼Ťmy specjaln─ů akcj─Ö, kt├│ra obowi─ůzywa─ç b─Ödzie w┼éa┼Ťnie 8 marca! Tego dnia w wybranych punktach sprzeda┼╝y kosmetyk├│w Your Natural Side w ramach prezentu do zakup├│w otrzymacie nasze mini produkty.

Lista sklep├│w bior─ůcych udzia┼é w akcji:

 
                 

Katowice

 • Rezerwat Natury | ul. 3-go Maja 5, 40-097 Katowice

Lublin

 • Drogeria eKobieca.pl | ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin
 • Kr├│lewska Zielarnia |  ul. Wile┼äska 21, 20-601 Lublin
 • Kr├│lewska Zielarnia | ul. Krakowskie Przedmie┼Ťcie 59, 20-076 Lublin

Radom

 • Mazide┼éko | ul. Wernera 10a, 26-610 Radom

Sosnowiec

 • Eko Lila Stoisko Handlowe |  C.H. Plejada ul. Staszica 8B, 41-200 Sosnowiec

Świdnica

 • Drogeria Joka |  ul.Budowlana 3, 58-100 ┼Üwidnica

Szczecin

 • Naturalny Punkt Widzenia |  Centrum Handlowe Fala stoisko 126 Al. Wyzwolenia 44a, 71-500 Szczecin

Warszawa

 • Drogeria Spa |  ul. Annopol 2 , 03-236 Warszawa
 • Drogeria Spa |  ul. Czerwca 1976 r. 6, 02-495 Warszawa

Wieluń

 • Drogeria Shea |  ul. ┼Ťw. Barbary 5, 98-300 Wielu┼ä

Wrocław

 • Drogeria Lilar├│┼╝ |  ul. Pi┼ésudskiego 98, 50-018 Wroc┼éaw
 • Drogeria Lilar├│┼╝ |  ul. Zwyci─Öska 9-23/4b, 53-033 Wroc┼éaw

Marzec 2019 – konkurs Dzie┼ä Kobiet

Dzie┼ä Kobiet coraz bli┼╝ej! Z tej okazji przygotowali┼Ťmy dla Was konkurs. Do wygrania 5 zestaw├│w kosmetyk├│w do kompleksowej piel─Ögnacji z┼éo┼╝onych z naszych produkt├│w. Zawarto┼Ť─ç zestaw├│w dopasujemy indywidualnie do potrzeb sk├│ry i w┼éos├│w zwyci─Özc├│w! Aby wzi─ů─ç udzia┼é w konkursie, nale┼╝y w komentarzu pod postem na Facebook <klik> b─ůd┼║ Instagram <klik> odpowiedzie─ç na pytanie:

Co jest dla Ciebie atrybutem kobieco┼Ťci?

Odpowied┼║ wraz z uzasadnieniem nie mo┼╝e by─ç d┼éu┼╝sza ni┼╝ 3 zdania. B─Ödziemy wdzi─Öczni, je┼Ťli zechcecie zaprosi─ç do konkursu swoich znajomych. Mo┼╝na to zrobi─ç oznaczaj─ůc ich w komentarzu b─ůd┼║ udost─Öpniaj─ůc nasz post konkursowy na swoim profilu! Pi─Ö─ç najciekawszych wed┼éug nas komentarzy (spo┼Ťr├│d komentarzy zamieszczonych na obydwu naszych profilach ┼é─ůcznie) nagrodzimy wspomnianymi nagrodami.
 
Konkurs trwa do niedzieli 10 marca, do godziny 23:59! Zwyci─Özc├│w og┼éosimy w ci─ůgu 5 dni od zako┼äczenia konkursu.
 

REGULAMIN

 
1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagr├│d jest marka Your Natural Side.
2. Uczestnikami konkursu mog─ů by─ç osoby posiadaj─ůce konto na Facebooku, lub / i na Instagramie oraz posiadaj─ůce adres zamieszkania na terytorium Polski.
3. Aby wzi─ů─ç udzia┼é w konkursie nale┼╝y na jednym z wymienionych portali w komentarzu pod zdj─Öciem konkursowym udzieli─ç odpowiedzi na pytanie:  Co jest dla Ciebie atrybutem kobieco┼Ťci?   Wyb├│r uzasadnij w maksymalnie 3 zdaniach. FACEBOOK->klik INSTAGRAM->klik
4. Udzielaj─ůc odpowiedzi na pytanie konkursowe, uczestnicy konkursu wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych wy┼é─ůcznie w celach konkursowych.
5. Na udzielenie odpowiedzi Organizator wyznacza czas od momentu publikacji postu w poniedziałek 03.04.2019 r. do niedzieli 10.03.2019 r. do godz. 23:59.
6. Nagrod─ů w konkursie s─ů zestawy kosmetyk├│w Your Natural Side.
7. Spo┼Ťr├│d udzielonych w wyznaczonym czasie odpowiedzi (zar├│wno na Facebook, jak i Instagram), Jury wybierze pi─Ö─ç najciekawszych, kt├│rych autorzy zostan─ů nagrodzeni wymienionymi zestawami.
8. Zwyci─Özcy zostan─ů og┼éoszeni w ci─ůgu pi─Öciu dni od daty zako┼äczenia konkursu – najp├│┼║niej 15.03.2019 r. przed godzin─ů 16:00 – na ka┼╝dym z wymienionych wy┼╝ej portali.
9. Organizator wyznacza czas na kontakt w celu ustalenia szczeg├│┼é├│w wysy┼éki nagrody do pi─ůtku 22.03.2019 r. Niezg┼éoszenie si─Ö w wyznaczonym terminie, b─Ödzie jednoznaczne z rezygnacj─ů z nagrody
10. B─Ödzie nam mi┼éo, je┼Ťli przy okazji polubicie nasz profil i udost─Öpnicie post konkursowy oraz zaprosicie do zabawy znajomych, jednak nie jest to konieczne do wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie.
11. Nagrody w konkursie nie podlegaj─ů wymianie na ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny.
 

Grudzie┼ä 2018 – konkurs miko┼éajkowy

W┼éa┼Ťnie startuje nasz KONKURS miko┼éajkowo – ┼Ťwi─ůteczny, a w nim do wygrania a┼╝ 5 zestaw├│w kosmetycznych! Zestawy trafi─ů do autor├│w 5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi na pytanie konkursowe, kt├│re brzmi: Jaki kosmetyk poleci┼éaby┼Ť / poleci┼éby┼Ť Miko┼éajowi na zim─Ö? Wyb├│r uzasadnij w maksymalnie 3 zdaniach.
 
Na Wasze odpowiedzi czekamy do niedzieli 16. grudnia. do godziny 23:00. Zabawa odbywa si─Ö na naszym profilu Instagram oraz Facebook. Pe┼ény regulamin dost─Öpny jest na naszej  stronie internetowej.
 
Zapraszamy serdecznie do udziału!
 
 
—-
 
REGULAMIN
 
Mamy dla Was konkurs miko┼éajkowo – ┼Ťwiateczny! Je┼Ťli chcecie wzi─ů─ç w nim udzia┼é, post─Öpujcie wed┼éug poni┼╝szych zasad, kt├│re stanowi─ů REGULAMIN konkursu:
1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagr├│d jest marka Your Natural Side.
2. Uczestnikami konkursu mog─ů by─ç osoby posiadaj─ůce konto na Facebooku, lub / i na Instagramie oraz posiadaj─ůce adres zamieszkania na terytorium Polski.
3. Aby wzi─ů─ç udzia┼é w konkursie nale┼╝y na jednym z wymienionych portali w komentarzu pod zdj─Öciem konkursowym udzieli─ç odpowiedzi na pytanie: Jaki kosmetyk poleci┼éaby┼Ť / poleci┼éby┼Ť Miko┼éajowi na zim─Ö? Wyb├│r uzasadnij w maksymalnie 3 zdaniach. FACEBOOK->klik INSTAGRAM->klik
4. Udzielaj─ůc odpowiedzi na pytanie konkursowe, uczestnicy konkursu wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych wy┼é─ůcznie w celach konkursowych.
5. Na udzielenie odpowiedzi Organizator wyznacza czas od moemntu publikacji postu w pi─ůtek 07.12.2018 r. do niedzieli 16.12.2018 r. do godz. 23:00.
6. Nagrod─ů w konkursie s─ů zestawy kosmetyk├│w Your Natural Side.
7. Spo┼Ťr├│d udzielonych w wyznaczonym czasie odpowiedzi (zar├│wno na Facebook, jak i Instagram), Jury wybierze pi─Ö─ç najciekawszych, kt├│rych autorzy zostan─ů nagrodzeni wymienionymi zestawami.
8. Zwyci─Özcy zostan─ů og┼éoszeni w poniedzia┼éek 17.12.2018 r. nie p├│┼║niej ni┼╝ do godziny 16:00, na ka┼╝dym z wymienionych wy┼╝ej portali.
9. Organizator wyznacza czas na kontakt w celu ustalenia szczeg├│┼é├│w wysy┼éki nagrody do czwartku 20.12.2018 r. Niezg┼éoszenie si─Ö w wyznaczonym terminie, b─Ödzie jednoznaczne z rezygnacj─ů z nagrody
10. B─Ödzie nam mi┼éo, je┼Ťli przy okazji polubicie nasz profil oraz zaprosicie do zabawy znajomych, jednak nie jest to konieczne do wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie.
 

Wrzesie┼ä 2018 – Promocja: woda mi─Ötowa za 1z┼é

Kupuj─ůc dowolny olejek Your Natural Side w pojemno┼Ťci 30ml b─ůd┼║ 50ml za 1 z┼é otrzyma─ç mo┼╝esz wod─Ö mi─Ötow─ů w pojemno┼Ťci 30ml! Oferta wa┼╝na jest w wybranych sklepach, do wyczerpania zapas├│w. Sklepy partnerskie znajdziesz <tutaj>.

Lista sklep├│w bior─ůcych udzia┼é w promocji:

          

Krak├│w

 • Drogeria Pigment |  ul. D┼éuga 76, 31-146 Krak├│w
 • Drogeria Pigment |  ul. Erazma Jerzmanowskiego 14, 36-836 Krak├│w
 • Drogeria Pigment |  ul. Karmelicka 47, 31-128 Krak├│w
 • Kosmetyki Ekologiczne.eu mydlarnia | CH M1 Krak├│w, Aleja Pokoju 67, 31-580 Krak├│w

Lublin

 • Kr├│lewska Zielarnia | ul. Krakowskie Przedmie┼Ťcie 59, 20-076 Lublin

Nowy S─ůcz

 • Kosmetyki Ekologiczne.eu mydlarnia | ul. Tarnowska 169, 33-300 Nowy S─ůcz

Ostrzesz├│w

 • Zielarnia Optima | ul. Rynek 3, 63-500 Ostrzesz├│w

Warszawa

 • Drogeria Novaya | ul. P┼éatnicza 74, 01-827 Warszawa
 • Drogeria Novaya | ul. Szpitalna 5, 00-031 Warszawa

Wrocław

 • Drogeria Lilar├│┼╝ |  ul. Pi┼ésudskiego 98, 50-018 Wroc┼éaw
 • Drogeria Lilar├│┼╝ |  ul. Zwyci─Öska 9-23/4b, 53-033 Wroc┼éaw

Woda z mi─Öty pieprzowej dzia┼éa oczyszczaj─ůco i od┼Ťwie┼╝aj─ůco. ┼üagodzi podra┼╝nienia i wspomaga regeneracj─Ö sk├│ry. Polecana do piel─Ögnacji cery zanieczyszczonej z nadprodukcj─ů sebum, a tak┼╝e na partie cia┼éa o nadmiernej potliwo┼Ťci. Ch┼éodzi i orze┼║wia sk├│r─Ö. Idealna, jako od┼Ťwie┼╝aj─ůca mgie┼éka po wysi┼éku fizycznym, a tak┼╝e jako preparat od┼Ťwie┼╝aj─ůcy jam─Ö ustn─ů. <czytaj dalej

 


Wrzesie┼ä 2018 – Konkurs!

Na koniec lata i powitanie jesieni, mamy dla Was super konkurs z nagrodami! Je┼Ťli chcecie wzi─ů─ç w nim udzia┼é, post─Öpujcie wed┼éug poni┼╝szych zasad, kt├│re stanowi─ů REGULAMIN konkursu:
1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagr├│d jest marka Your Natural Side.
2. Uczestnikami konkursu mog─ů by─ç osoby posiadaj─ůce konto na Facebooku, lub / i na Instagramie oraz posiadaj─ůce adres zamieszkania na terytorium Polski.
3. Aby wzi─ů─ç udzia┼é w konkursie nale┼╝y na jednym z wymienionych portali w komentarzu pod zdj─Öciem konkursowym udzieli─ç odpowiedzi na pytanie: Jakie 3 produkty Your Natural Side najbardziej kojarz─ů si─Ö Wam z jesieni─ů. Wyb├│r uargumentujcie w maksymalnie 3 zdaniach. FACEBOOK->klik INSTAGRAM->klik
4. Udzielaj─ůc odpowiedzi na pytanie konkursowe, uczestnicy konkursu wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych wy┼é─ůcznie w celach konkursowych.
5. Na udzielenie odpowiedzi Organizator wyznacza czas od czwartku 06.09.2018r. godz. 16:00 do niedzieli 16.09.2018 r. do godz. 23:59.
6. Nagrod─ů w konkursie s─ů zestawy kosmetyk├│w Your Natural Side, w sk┼éad kt├│rych wchodz─ů: woda z gorzkiej pomara┼äczy 100 ml spray, olej moringa 10 ml, witamina E, peeling z pestek malin, mas┼éo makadamia, peeling do ust z olejem truskawkowym .
7. Spo┼Ťr├│d udzielonych w wyznaczonym czasie odpowiedzi, Jury wybierze cztery najciekawsze (po dwie odpowiedzi na ka┼╝dym z portali (Facebook/Instagram)), kt├│rych autorzy zostan─ů nagrodzeni wymienionymi zestawami.
8. Zwyci─Özcy zostan─ů og┼éoszeni w ┼Ťrod─Ö 19.09.2018 r. nie p├│┼║niej ni┼╝ do godziny 16:00, na ka┼╝dym z wymienionych wy┼╝ej portali.
9. Organizator wyznacza czas na kontakt w celu ustalenia szczeg├│┼é├│w wysy┼éki nagrody do niedzieli 23.09.2018 r. Niezg┼éoszenie si─Ö w wyznaczonym terminie, b─Ödzie jednoznaczne z rezygnacj─ů z nagrody
10. B─Ödzie nam mi┼éo, je┼Ťli przy okazji polubicie nasz profil oraz zaprosicie do zabawy znajomych, jednak nie jest to konieczne do wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie.


Sierpie┼ä 2018 – Nowe ceny w├│d kwiatowych 200ml

Obni┼╝yli┼Ťmy ceny w├│d kwiatowych w pojemno┼Ťciach 200ml -> zapraszamy do aktualnej listy sklep├│w partnerskich <klik>. Wody dost─Öpne aktualnie w ofercie:

 • ja┼Ťminowa – stosowana jest w piel─Ögnacji ka┼╝dego typu sk├│ry, r├│wnie┼╝ problemowej, podra┼╝nionej, zaczerwienionej i nadwra┼╝liwej. Polecana w profilaktyce cery naczynkowej. Doskonale nawil┼╝a cer─Ö dojrza┼é─ů oraz wyg┼éadza zmarszczki. Zapach ja┼Ťminu dzia┼éa afrodyzyjnie, rozlu┼║nia i uspokaja, a tak┼╝e poprawia humor.
 • mi─Ötowa – dzia┼éa oczyszczaj─ůco i od┼Ťwie┼╝aj─ůco. ┼üagodzi podra┼╝nienia i wspomaga regeneracj─Ö sk├│ry. Polecana do piel─Ögnacji cery zanieczyszczonej z nadprodukcj─ů sebum, a tak┼╝e na partie cia┼éa o nadmiernej potliwo┼Ťci. Ch┼éodzi i orze┼║wia sk├│r─Ö. Idealna, jako od┼Ťwie┼╝aj─ůca mgie┼éka w upalne dni, lub po wysi┼éku fizycznym, a tak┼╝e jako preparat od┼Ťwie┼╝aj─ůcy jam─Ö ustn─ů.
 • oczarowa – dzia┼éa nawil┼╝aj─ůco i ┼éagodz─ůco. Wspomaga gojenie i regeneracj─Ö sk├│ry. Wykazuje dzia┼éanie przeciwzmarszczkowe, poprawia elastyczno┼Ť─ç sk├│ry, wyg┼éadza. Polecana do cery suchej, dojrza┼éej, wiotkiej, podra┼╝nionej, t┼éustej i mieszanej, a tak┼╝e w profilaktyce cery naczynkowej oraz tr─ůdzikowej.
 • r├│┼╝ana – intensywnie nawil┼╝a, wspomaga gojenie i dzia┼éa ┼éagodz─ůco na sk├│r─Ö. Wzmacnia naczynka krwiono┼Ťne. Wykazuje dzia┼éanie przeciwzmarszczkowe, poprawia elastyczno┼Ť─ç sk├│ry, wyg┼éadza. Polecana do cery suchej, dojrza┼éej, wiotkiej, podra┼╝nionej, t┼éustej, a tak┼╝e w profilaktyce naczynek oraz tr─ůdziku (r├│wnie┼╝ r├│┼╝owatego).
 • rumiankowa – wykazuje szczeg├│lnie dzia┼éanie ┼éagodz─ůce. Przy┼Ťpiesza gojenie i regeneracj─Ö nask├│rka. Polecana do cery wra┼╝liwej, delikatnej, podra┼╝nionej, zaczerwienionej i zniszczonej, jak r├│wnie┼╝ problematycznej oraz w profilaktyce naczynek i tr─ůdziku (r├│wnie┼╝ r├│┼╝owatego). Idealna do piel─Ögnacji w┼éos├│w jasnych.

 


KONKURS – opowiedz wakacyjn─ů histori─Ö i wygraj zestaw kosmetyk├│w | regulamin

Zapraszamy do zapoznania si─Ö z regulaminem konkursu trwaj─ůcego w naszych mediach spo┼éeczno┼Ťciowych:

1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagr├│d jest w┼éa┼Ťciciel marki Your Natural Side.
2. Konkurs organizowany jest wy┼é─ůcznie na portalu Facebook oraz Instagram.
3. Udzielenie odpowiedzi w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
4. W konkursie mog─ů wzi─ů─ç udzia┼é jedynie osoby posiadaj─ůce adres zamieszkania na terytorium Polski.
5. Konkurs trwa od 28.06.2018 r. do 08.07.2018 r. (godz. 23:00).
6. W┼Ťr├│d udzielonych w wyznaczonym czasie odpowiedzi, specjalnie powo┼éana Komisja wybierze 1 poprawn─ů i najciekawsz─ů.
7. Wyniki konkursu zostan─ů opublikowane na profilach marki do 3 dni po zakonczeniu przyjmowania zg┼éosze┼ä.
8. Nagrodzone osoby powinny zg┼éosi─ç si─Ö do Your Natural Side, poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci prywatnej za po┼Ťrednictwem portalu Facebook, do 7 dni po og┼éoszeniu wynik├│w, w celu ustaleniu szczeg├│┼é├│w wysy┼éki nagrody.
9. Niezg┼éoszenie si─Ö osoby nagrodzonej ww. terminie jest r├│wnoznaczne z rezygnacj─ů z nagrody.


MAJ 2018 – Nowo┼Ťci w piel─Ögnacji ust

W maju poszerzyli┼Ťmy ofert─Ö produkt├│w do piel─Ögnacji ust o dwie nowe pozycje: peeling z olejem z nasion truskawek oraz innowacyjn─ů mask─Ö-serum.

Maska ÔÇô serum ca┼éonocne do ust to wielofunkcyjny kosmetyk stworzony z my┼Ťl─ů o idealnie g┼éadkiej i mi─Ökkiej sk├│rze ust. Po┼é─ůczenie nierafinowanych olej├│w m.in. z dzikiej r├│┼╝y, wiesio┼éka i orzecha laskowego oraz mas┼éa shea, witaminy E, a tak┼╝e wosku pszczelego, zapewni intensywne od┼╝ywienie, regeneracj─Ö i nawil┼╝enie. Mask─Ö ÔÇô serum stosowa─ç mo┼╝esz do zada┼ä specjalnych, lub do codziennej piel─Ögnacji (w przypadku wymagaj─ůcej sk├│ry ust / podr├│┼╝y / itp.)

Peeling do ust z olejem truskawkowym usuwa martwy nask├│rek i pobudza kr─ů┼╝enie krwi, pozostawiaj─ůc idealnie g┼éadkie usta, o zdrowym kolorycie. Dodatkowo zapobiega odparowywaniu wody z powierzchni ust. Pobudza kr─ů┼╝enie krwi, sprawiaj─ůc, ┼╝e delikatna sk├│ra ust staje si─Ö g┼éadka i mi─Ökka. Otula je owocowym aromatem oleju z pestek truskawek.

 


 8 MARCA 2018 – Gratisowe produkty na Dzie┼ä Kobiet

Drogie Panie, z okazji Dnia Kobiet w naszych sklepach partnerskich do odebrania dla Was s─ů gratisowe produkty – olejki 5ml oraz wody kwiatowe 25ml. W┼Ťr├│d promocyjnych produkt├│w znajdziecie:
 
 • olej cacay
 • olej z nasion og├│rka
 • olej kameliowy
 • olej z pestek granatu
 • olej z pestek moreli
 • olej z nasion marchwi
 • olej moringa
 • olej z zielonej kawy
 • olej z pstek ┼Ťliwki
 • skwalan
 • hydrolat r├│┼╝any
 • hydrolat lawendowy
 • hydrolat z kwiatu pomara┼äczy
 Sklepy bior─ůce udzia┼é w akcji promocyjnej (ilo┼Ť─ç promocyjnych kosmetyk├│w jest ograniczona, w celu potwierdzenia dost─Öpno┼Ťci w dniu 8.03 zalecamy kontakt z obs┼éug─ů):
 

 
           

Grudzi─ůdz

 • MonQa Kosmetyki Naturalne | ul. Che┼émi┼äska 5, 86-300 Grudzi─ůdz
 Krak├│w
 • Drogeria Pigment |  ul. D┼éuga 76, 31-146 Krak├│w
 • Drogeria Pigment |  ul. Erazma Jerzmanowskiego 14, 36-836 Krak├│w
 • Drogeria Pigment |  ul. Karmelicka 47, 31-128 Krak├│w
 • Kosmetyki Ekologiczne.eu mydlarnia | CH M1 Krak├│w, Aleja Pokoju 67, 31-580 Krak├│w

Lublin

 • Kr├│lewska Zielarnia |  ul. Wile┼äska 21, 20-601 Lublin
 • Kr├│lewska Zielarnia | ul. Krakowskie Przedmie┼Ťcie 59, 20-076 Lublin

Nowy S─ůcz

 • Kosmetyki Ekologiczne.eu mydlarnia | ul. Tarnowska 169, 33-300 Nowy S─ůcz

Skierniewice

 • Mydlarnia pod Anio┼éem |  ul. Ga┼éeckiego 2B , 96-100 Skierniewice

Warszawa

 • Drogeria Spa |  ul. Annopol 2 , 03-236 Warszawa
 • Drogeria Spa |  ul. Czerwca 1976 r. 6, 02-495 Warszawa

Wieluń

 • Drogeria Shea |  ul. ┼Ťw. Barbary 5 98-300 Wielu┼ä

 


LUTY – MARZEC 2018 – 30ml w cenie 10ml

Zapraszamy do skorzystania z promocji na warzywne oleje zimnotłoczone- 30ml w cenie 10ml. Promocja obejmuje:
 
 • olej z nasion broku┼éu Organic 30 ml – doskonale nawil┼╝a, wyg┼éadza i uelastycznia. Polecany do piel─Ögnacji cery normalnej i suchej. Dobrze si─Ö wch┼éania. Nie obci─ů┼╝a w┼éos├│w. Nadaje im naturalny po┼éysk i sprawia, ┼╝e s─ů mi─Ökkie w dotyku.
 • olej z nasion og├│rka 30 ml – nawil┼╝a, oczyszcza, regeneruje i op├│┼║nia proces starzenia si─Ö sk├│ry. Odpowiedni do piel─Ögnacji sk├│ry dojrza┼éej, zanieczyszczonej oraz wra┼╝liwych okolic oczu. Stosowany w profilaktyce egzemy, ┼éuszczycy i tr─ůdziku.
 • olej z nasion pietruszki 30 ml – jest odpowiedni dla cery mieszanej, t┼éustej i zanieczyszczonej. Normalizuje, wyr├│wnuje koloryt, nie zatyka por├│w. Stosowany w profilaktyce sk├│ry tr─ůdzikowej, naczynkowej, z cellulitem. Nie stosowa─ç w ci─ů┼╝y.
 • olej z nasion pomidora 30 ml – przywraca r├│wnowag─Ö produkcji ┼éoju, nie zatykaj─ůc por├│w, zwi─Öksza produkcj─Ö kolagenu, ┼éagodzi podra┼╝nienia, regeneruje i zmi─Ökcza sk├│r─Ö. Polecany w profilaktyce tr─ůdziku (r├│wnie┼╝ cery dojrza┼éej).